In de maand mei verwerkte Entree Federatie bijna 3 miljoen logins. Ten opzichte van vorige jaar mei is dit een groei van 41%. De gemiddelde groei dit jaar bedraagt tot nu toe 27%. Deze groei zal meer dan verdubbelen als het aantal logins vanuit het vo, dat nu nog loopt via Eduroute, begin volgend schooljaar via Entree Federatie verwerkt zal worden. 

Maand

Aantal logins

Januari

3.387.943

Februari

3.160.266

Maart

3.833.851

April

2.439.866

Mei

2.968.907

Terug