De kaarten maken je wegwijs in de belangrijkste wetenschappelijke inzichten, zodat je weet wat werkt met ict in het onderwijs. Gebruik de kaarten voor een gesprek en vergroot je inzicht in hoe je ict op school kunt inzetten. Feiten, doordenkvragen en tips op de kaarten helpen je hierbij.

Voor wie?

De 'Weten wat werkt-kaarten' zijn ontwikkeld voor scholen in het po, vo en mbo. Schoolteams (directie, ict-coördinatoren en leraren) kunnen op een actieve manier aan de slag met de kaarten om het gesprek aan te gaan over wat werkt op gebied van onderwijs en ict.

Gebruik de 'Weten wat werkt-kaarten':

Van wie zijn de 'Weten wat werkt-kaarten'?

De 'Weten wat werkt-kaarten' zijn ontwikkeld en bekostigd door Kennisnet. 

De kaarten zijn inhoudelijk mede gebaseerd op vragen die door het onderwijs zijn gesteld aan de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO); het online loket waar je antwoord krijgt op kennisvragen over het onderwijs. Heb jij vragen over onderwijs (en ict) en wil je weten wat werkt? Kijk dan op de website van de Kennisrotonde.

Hoe kan ik de kaarten gebruiken?

De losse 'Weten wat werkt-kaarten' voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo kun je downloaden onder de tabbladen bovenaan deze pagina. Je vindt tevens op beide pagina's één document dat alle kaarten bevat.  We raden je aan om de kaarten na het downloaden te bespreken onder begeleiding van een externe procesbegeleider.

We zijn benieuwd hoe je school de kaarten gebruikt en we ontvangen daarom graag je feedback. Stuur je ervaringen naar support@kennisnet.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de 'Weten wat werkt-kaarten' contact op met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

Terug