Voor wie?

Schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Met VVA kun je

Hoe maak ik gebruik van VVA?

1. Het schoolbestuur sluit een overeenkomst af met Kennisnet voor VVA en OSR. Let op: zonder overeenkomst voor OSR is het niet mogelijk om gebruik te maken van VVA.
2. Na het afsluiten van de overeenkomst is het belangrijk dat de school mandaat geeft voor een koppeling tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) van de school en de dienst VVA. Het gebruik van VVA vindt plaats in het LAS van de school.

Schoolbesturen in het voorgezet onderwijs die de Kennisnet gebruikersovereenkomst reeds ondertekend hebben ontvangen in maart 2019 de bijlagen 'Koppelpunt VO' en 'Onderwijs serviceregister'. De bijlage 'Koppelpunt VO' vind je onderaan de pagina.

Van wie is VVA?

Landelijke ketenpartners (MBO raad, VO-raad, PO-Raad, VNG, Ingrado) zijn opdrachtgever voor de gehele Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA-breed). De verschillende sectoren ontwikkelen hun eigen onderdeel. De voorziening bestaat namelijk uit 3 koppelpunten:

1. het vo-koppelpunt
2. het mbo-koppelpunt
3. het gemeente-koppelpunt

Kennisnet ontwikkelt het vo-koppelpunt VVA in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 3212233.

Overeenkomsten en bijlage Koppelpunt vo (VVA)

Terug