Ook de kernprogramma's van SLO, die de uitwerkingen van de kerndoelen en eindtermen van de vakken voor po en vo weergeven, zijn opgenomen in het OBK. Zo spreekt iedereen in het onderwijs dezelfde taal. Met browsers kun je zoeken in het OBK en krijg je inzicht in hoe een vak is opgebouwd. 

OBK Kernprogramma Browser

De OBK Kernprogramma Browser is onder andere ontwikkeld voor leraren in het po en vo.

Met de OBK Kernprogramma Browser kun je: 

De kernprogramma's evenals alle afzonderlijke begrippen zijn ontwikkeld door SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Deze kernprogramma's zijn als standaard in beheer gebracht bij Edustandaard. Kennisnet heeft de browser ontwikkeld.

De HKS Browser

Met de HKS Browser kun je zoeken naar begrippen uit de herziene kwalificatiestructuur van de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB). Het is een experimentele online applicatie waarmee de herziene kwalificatiestructuur overzichtelijk en inzichtelijk kan worden gepresenteerd en er snel en makkelijk gezocht kan worden.

Proeftuin Linked Data

Zowel in primair en voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs zijn proeftuinen gestart gebaseerd op Linked (Open) Data en begrippensets uit het OBK zoals de Proeftuin Rekenen PO en de Proeftuin Examens. Een Proeftuin Taalhandelingen MBO is in ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Terug