Voor wie?

Voor schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Met OSR kun je

Hoe maak ik gebruik van OSR?

Het schoolbestuur dient een overeenkomst af te sluiten met Kennisnet. Vanaf maart 2019 is OSR te gebruiken voor Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA). In de eerste fase is het nog niet mogelijk om als school in te loggen. Inloggen kan vanaf schooljaar 2019-2020. Houd hiervoor deze pagina in de gaten.

Schoolbesturen in het voorgezet onderwijs die de Kennisnet gebruikersovereenkomst reeds ondertekend hebben ontvangen de bijlage  'Onderwijs serviceregister'. De bijlage vind je onderaan de pagina.

Van wie is OSR?

Het Onderwijs serviceregister is een dienst van Kennisnet.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 3212233.

Gebruiksovereenkomst en bijlage Onderwijs serviceregister (OSR)

Terug