Voor wie?

Voor schoolbesturen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Met OSR kun je

Hoe maak ik gebruik van OSR?

Het schoolbestuur dient een overeenkomst af te sluiten met Kennisnet. Besturen die nog geen gebruikersovereenkomst hebben afgesloten, kunnen zich voor VVA aanmelden bij Kennisnet. Stuur een e-mail naar support@kennisnet.nl.

Wil je OSR gebruiken voor BRON po en Verzuim po? In april verstuurt DUO een aanmeldformulier naar de schoolbesturen die nog geen gebruikersovereenkomst hebben afgesloten.

Schoolbesturen die de Kennisnet gebruikersovereenkomst reeds ondertekend hebben, ontvangen van Kennisnet de bijlage  'Onderwijs serviceregister'. Een voorbeeld hiervan vind je in de bijlage onderaan de pagina.

In de eerste fase is het nog niet mogelijk om als school in te loggen. Inloggen kan vanaf schooljaar 2019-2020. Houd voor ontwikkelingen deze pagina in de gaten.

Van wie is OSR?

Het Onderwijs serviceregister is een dienst van Kennisnet.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 3212233.

Gebruiksovereenkomst en bijlage Onderwijs serviceregister (OSR)

Terug