In de ROSA zijn standaarden vastgelegd die scholen en andere partijen in de onderwijsketen in staat stellen om gemakkelijk, veilig en betrouwbaar gegevens uit te wisselen.

Voor wie?

De ROSA maakt gegevensuitwisseling eenvoudiger voor scholen, uitgevers, de overheid en andere partijen in de onderwijsketen.

Welke resultaten zijn er tot nu toe bereikt?

Wie zijn de organisaties achter de ROSA?

ROSA is een initiatief van de onderwijsraden en -verenigingen (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU), het ministerie van OCW en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Er is nauw samengewerkt met Kennisnet, saMBO-ICT en SURF. De ROSA wordt in beheer gebracht bij Edustandaard. Ook leveranciers en uitgeverijen zijn nauw betrokken bij de doorontwikkeling en implementatie van de ROSA.

Wat draagt Kennisnet bij?

Kennisnet heeft namens de sectorraden een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ROSA.

Meer informatie

Lees ons artikel met uitgebreide uitleg over de betekenis van de ROSA voor het onderwijs. Of neem voor informatie contact op met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Terug