Ook de kernprogramma's van SLO, die de uitwerkingen van de kerndoelen en eindtermen van de vakken voor po en vo weergeven, zijn opgenomen in het OBK.

Er zijn twee browsers ontwikkeld om te zoeken in het OBK. Met de OBK begrippenbrowser doorzoek je het gehele OBK op begrippen. Met de OBK kernprogramma browser kun je gericht zoeken naar de begrippen uit de kernprogramma's van SLO.

Voor wie?

Beide browsers zijn onder andere ontwikkeld voor aanbieders van (digitaal) leermateriaal en methodes voor het po en vo en mbo. Ook leerplanontwikkelaars kunnen de browsers gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe leerplannen en kernprogramma's om de terminologie te laten aansluiten op de reeds bestaande begrippen uit het OBK. 

Wat kun je met het OBK en de browsers?

Van wie zijn de OBK-browsers?

Kennisnet en Edustandaard bieden de dienstverlening voor het Onderwijsbegrippenkader. Zij beheren het Onderwijsbegrippenkader en de browsers die nodig zijn voor het gebruik ervan. De gegevens in het onderwijsbegrippenkader komen van organisaties in het onderwijs zoals SLO, SBB en DUO/SION. 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over het gebruik van de browsers en aansluiten op de API kun je contact opnemen met Kennisnet via info@edustandaard.nl of op 0800 321 22 33.

Terug