Wat is linked data?

Dit is alle informatie die aan elkaar gekoppeld is door een bepaalde manier van opslaan, denk aan informatie van opleidingen, methodes, organisatiestructuren enzovoort. Doordat deze verschillende gegevens aan elkaar gekoppeld zijn en veel mensen toegang hebben tot deze data, krijgen deze gegevens meer betekenis. Als organisatie kun je hier je voordeel mee doen. Het kan gaan om data die niet privacygevoelig is, zoals curriculumbeschrijvingen, maar ook om privacy-gevoelige data zoals roostergegevens en leerresultaten.

Linked data maakt het eenvoudiger om:

Kennisnet helpt met het omzetten van datasets tot linked data.

Voor wie?

Waarom Kennisnet

Linked data is een nieuwe en veelbelovende technologie met veel potentie voor het onderwijsveld. Kennisnet werkt daarom met een aantal gerenommeerde partners samen om bestaande datasets om te zetten naar linked data. Kennisnet heeft veel ervaring opgebouwd op het gebied van linked data. We beschikken over een uitgebreid netwerk van linked data-exeperts en partijen die de benodigde infrastructuur aanbieden. Daarnaast zijn wij lid van het Platform Linked Data Nederland.

Hoe helpt Kennisnet jou met linked data

Voor het omzetten en ontsluiten van data werken we volgens een stappenplan. Binnen dit stappenplan vindt op vaste momenten overleg plaats met de opdrachtgever; die blijft eigenaar van de betreffende set.

Meer informatie

Meer weten over linked data? Neem contact op via support@kennisnet.nl of via telefoonnummer 0800 321 22 33.

Meer achtergrondinformatie over linked data:
Platform Linked Data Nederland (PiLOD)
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) 

Voorbeeldcases linked data

Terug