Ict is een doorslaggevend middel om onderwijs te realiseren dat aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen. De stap naar meer gepersonaliseerd onderwijs, ondersteund door ict, blijkt echter niet gemakkelijk. Het Doorbraakproject doorbreekt belemmeringen, neemt obstakels weg en creëert de randvoorwaarden, zodat scholen de stap kunnen zetten.

Voor wie?

Het Doorbraakproject is er voor scholen in het po en vo.

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT:

Wie zijn de organisaties achter het Doorbraakproject Onderwijs & ICT?

Het Doorbraakproject is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken. Samen met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de overheid werken zij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het project is opgenomen in het regeerakkoord van kabinet Rutte II.

Wat draagt Kennisnet bij?

Kennisnet is het aanspreekpunt voor het Doorbraakproject, helpt de PO-Raad met het versnellen van ict in het onderwijs en ontwikkelt een ondersteuningsaanpak voor scholen in het primair onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.

Terug