Tijdens deze workshop voor de private sector wordt door experts van Kennisnet uitgelegd wat de 'Aanpak IBP' voor scholen inhoudt. Daarnaast gaan we in op het privacyconvenant en het certificeringsschema. De meest recente ontwikkelingen over IBP komen aan bod en hoe je als leverancier van ict-diensten praktisch met IBP aan de slag gaat. Tijdens deze bijeenkomst is er veel ruimte voor interactie, vragen en praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

Leveranciers, onderwijsadviseurs en -consultants die werkzaam zijn voor scholen in het po en vo, en willen weten hoe IBP in het po en vo wordt geregeld.

Aanmelden

Voor deze workshop is het maximum aantal aanmeldingen bereikt.

Waarom?

Scholen maken steeds meer en beter gebruik van ict. Met dat gebruik worden er steeds meer gegevens over leerlingen verzameld en gebruikt. Het is daarom belangrijk dat er verantwoord en veilig met deze gegevens wordt omgegaan. Informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) moet daarom goed geregeld zijn. Scholen moeten ervoor zorgen dat IBP binnen hun eigen onderwijsinstelling geregeld is. Zij worden daarbij geholpen door Kennisnet die - samen met de PO-Raad en VO-raad - de Aanpak IBP hebben ontwikkeld. Dit stappenplan helpt IBP op een eenvoudige en gestructureerde wijze te implementeren.

Onderwijsinstellingen moeten er op kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens op een veilige manier worden bewerkt door ict-leveranciers in het onderwijs. Dit zijn publieke of private partijen. Het privacyconvenant helpt scholen om de juiste (juridische) afspraken te maken over hoe er met leerlinggegevens wordt omgegaan. Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee leveranciers dit aantoonbaar kunnen maken.

Terug