Tijdens dit webinar komt het volgende aan bod:

Scholen maken steeds meer en beter gebruik van ict. Met dat gebruik worden ook steeds meer gegevens over leerlingen verzameld en gebruikt. Het is daarom belangrijk dat er verantwoord en veilig met die gegevens wordt omgegaan. Scholen moeten informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) zelf goed regelen; een belangrijke randvoorwaarden voor het gebruik van ict in het onderwijs.

Kennisnet heeft samen met de PO-Raad en VO-raad de 'Aanpak IBP' ontwikkeld waarmee scholen IBP op een eenvoudige en gestructureerde wijze kunnen implementeren. Deze 'Aanpak IBP' is een online stappenplan bedoeld voor schoolbestuurders, ict-coördinatoren en docenten die scholen helpt om IBP goed te regelen op school.

Om het webinar te volgen is het belangrijk dat je beschikt over een computer met een (stabiele) internetaansluiting. Informatie over verdere specificaties krijg je na je aanmelding.

Voor wie?

Dit webinar is voor iedereen uit het po en vo die meer over IBP wil weten. Het is met name bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en docenten die met IBP aan de slag gaan in het po en vo.

Aanmelden

Het maximaal aantal aanmeldingen voor de webinar is bereikt.

Terug