Wetenschappers presenteren op de Onderzoeksconferentie 2018 hun recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict. In korte presentaties praten zij je bij over de meest actuele bevindingen en weet je waarom ict-toepassingen in de praktijk wel of niet werken. Deze inzichten helpen je om weloverwogen keuzes te maken over de toekomstige inzet van ict in jouw onderwijs. Ben jij erbij? Meld je aan!

Weet waar je staat

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de keuze voor een computerprogramma de opbrengsten van ict-toepassingen bepaalt. Ook van invloed zijn kenmerken van de leraar, de leerlingen en de leerinhoud. Verschillende sprekers en pitches laten tijdens de Onderzoeksconferentie zien onder welke condities ict daadwerkelijk bijdraagt aan beter onderwijs. Daarbij gaan we heikele vragen niet uit de weg: Kunnen robots bijvoorbeeld beter lesgeven dan leraren?

Het programma opent met het onderzoek 'Weet waar je staat' naar de stand van zaken op het gebied van ict binnen scholen. De inzichten uit dit onderzoek verbinden we vervolgens met de kennis over wat werkt met ict. Zo koppelen we onderzoek over ict (wat weten we over positieve en negatieve effecten) aan de praktijk (wat is de rol van de leraar en wat leren leerlingen). 

Programma 

(voorlopig programma)

10:00 uur aanvang en welkom

Keynote spreker Alfons ten Brummelhuis - Welke ict-toepassingen gebruiken leraren en wat zijn de ambities voor de toekomst?

Alfons is expert op het gebied van onderzoek bij Kennisnet en NRO. Hij kijkt vanuit wetenschappelijk perspectief naar de opbrengsten van ict in het onderwijs. Aan de hand van het net afgerond onderzoek 'Weet waar je staat', ingevuld door meer dan 4000 leraren, laat hij zien welke ict-toepassingen door wie worden toegepast in het onderwijs. Verder gaat hij in op de verschillen in gebruik van ict-toepassingen binnen lerarenteams en de betekenis daarvan voor onderwijsopbrengsten en schoolbeleid. 

10:30 uur aanvang presentatierondes

Welke toepassing levert welke opbrengsten bij welke leerlingen?

In drie presentatierondes komen in totaal negen pitches van ict-toepassingen aan bod. Iedere toepassing wordt belicht vanuit de praktijk (hoe maakt een leraar gebruik van de ict-toepassing en wat verwacht de leraar aan opbrengsten) en vanuit onderzoek (de onderzoeker laat zien welke ict-toepassingen werken, voor wie en waarom). 

Presentatieronde A:

  1. Leerling geeft feedback aan leraar - met  Adrie Visscher en Hannah Bijlsma, Universiteit Twente. Deze pitch laat zien hoe leraren met behulp van een app aan het eind van een les binnen enkele minuten feedback kunnen krijgen van leerlingen over hoe zij de les ervaren hebben.
  2. Beter zicht op ontwikkeling met third party learning analytics - met Jelte de Jongh, oprichter van Leeruniek. Deze pitch gaat over of het mogelijk is met data die scholen over hun leerlingen verzamelen, een geïndividualiseerd onderwijsplan aan te bieden. Een praktijkvoorbeeld laat zien hoe dit werkt. En wat dit betekent voor leraren, leerlingen en de schoolorganisatie.
  3. Mis(ver)stand bij de inzet van ict tijdens de wiskundelessen in het vmbo - met Henjo Hooimeijer, leraar en leraaropleider, Van Lodenstein College. Met het oog op de toekomst leek de inzet van ict bij wiskundelessen in de onderbouw van het vmbo een gouden greep. Een onderbouwlocatie ging daarom aan de slag. Als vijf jaar later blijkt dat de leerlingresultaten dalen bij de overstap naar de bovenbouw, is de meest logische vraag: 'Wat is hiervan de oorzaak?' 

11:30 - 12:00 uur koffiepauze

Presentatieronde B

In een grootschalig onderzoek bestudeerden onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en Oberon de rol die ict kan spelen bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen. De onderzoekers bekeken wie aan het stuur zit bij het bepalen van de leerstof of de inrichting van het onderwijs. De leraar, de leerling of bepaalde ict de koers? 

  1. De leraar stuurt - met Monika Louws, universitair docent Universiteit Utrecht en Liesbeth Kester, hoogleraar Universiteit Utrecht. Deze pitch gaat over de vraag: hoe geef je vorm aan onderwijs waarbij de leraar aan het stuur staat waarin rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen? Met ondersteuning van ict biedt de leraar de leerlingen leerstof op maat.
  2. De leerling stuurt - met Lysanne Post, onderzoeker Universiteit Leiden en Liesbeth Kester, hoogleraar Universiteit Utrecht. Hoe kan ict leerlingen ondersteunen die zelf controle willen over hun leerproces? In deze pitch komen verschillende voorbeelden aan bod. 
  3. Ict stuurt - met Caressa Janssen, docent Universiteit Utrecht en Ditte Lockhorst, onderzoeker Oberon Utrecht. Deze pitch draait om: ict als actor. Janssen richt zich op oefenen met ict-programma's. Deze oefenprogramma's geven leerlingen niet alleen de mogelijkheid om te oefenen met leerstof, maar dit levert ook gegevens op over het leerproces. 

13:15 - 14:15 uur lunchpauze

Presentatieronde C

  1. Onderwijsvernieuwing met een adaptief leermiddel - met Carolien Knoop-van Campen, Radboud Universiteit Nijmegen en Priscilla Noordermeer, Stichting Lucas Onderwijs. In deze pitch lichten zij samen toe op welke manier adaptieve leermiddelen bij kunnen dragen aan het vormgeven van gepersonaliseerd leren op basisscholen. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de resultaten van onderzoek naar het gebruik van adaptieve leermiddelen, als aan praktijkvoorbeelden van het werken met Snappet in de klas.
  2. Hoe menselijk is een robot voor leerlingen? - met Elly Konijn, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam. Waarin is de leraar onvervangbaar en bij welke taken kan een robot de leraar ontlasten? Of ook vervangen? Hoe menselijk moet een robot dan zijn? Deze pitch zet op een rij wat we weten over de impact van een robot in de klas.
  3. De leraar ontwerpt - met Francine Behnen lerarenopleider NHL Stenden en onderzoeker bij Universiteit Twente samen met bevlogen docenten van diverse scholen uit de regio Twente. Tijdens de Professionele Leergemeenschap 'Nieuwe lesvormen met moderne ict' is, in nauwe samenwerking met de deelnemende scholen, Doedactiek tot stand gekomen. Doedactiek biedt docenten de mogelijkheid hun repertoire aan leeractiviteiten met ict in verschillende lesfasen continu uit te breiden. Zo kunnen alle docenten nieuwe lesvormen ontwerpen, met moderne ict.

15:15 uur lezing Carla Haelermans 

Keynote spreker Carla Haelermans - Wat is de effectiviteit van ict en welke leeropbrengsten zijn er te halen?

Carla is universitair hoofddocent onderwijseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Zij geeft een inkijk in het gebruik, effect en de rol van de leraar bij digitale (ict) toepassingen. In 2017 heeft zij hier grootschalig onderzoek naar gedaan in Nederland en op de dag van de Onderzoeksconferentie wordt het onderzoek uitgebracht.

16:00 uur netwerkborrel 

Voor wie

De Onderzoeksconferentie is voor schoolbestuurders, ict-coördinatoren, leraren in het primair- en voortgezet onderwijs en andere geïnteresseerden, die alles willen weten over:

Wanneer en waar

De Onderzoeksconferentie vindt plaats op woensdag 16 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Organisatie

De Onderzoeksconferentie is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Kennisnet. Het NRO coördineert en financiert de uitvoering van onderzoek voor het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en laat ict werken in het onderwijs. Gezamenlijk maken zij de verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem contact op met Kennisnet via support@kennisnet.nl of bel 0800 321 22 33.

Terug