Wetenschappers presenteren op deze conferentie hun recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict. In korte pitches word je bijgepraat over de meest actuele bevindingen en weet je wat echt werkt in de praktijk. Deze resultaten helpen je om weloverwogen keuzes te maken over de toekomstige inzet van ict in jouw onderwijs. Ben jij er bij? Meld je aan!

Weet waar je staat

Om scholen nog beter in staat te stellen goede keuzes te maken over ict, krijgt de editie van 2018 een nieuw accent. Dit jaar staat de Onderzoeksconferentie in het teken van 'Weet waar je staat'. De stand van zaken op het gebied van ict binnen scholen verbinden we vervolgens met de kennis over wat werkt met ict. 

Het programma opent met 'Weet waar je staat'; het onderzoek dat dit voorjaar door Kennisnet is uitgevoerd in samenwerking met het onderwijs.

Weet wat werkt

Aansluitend volgen de onderzoeksresultaten. Deze geven inzicht in wat werkt met ict in het onderwijs. In korte pitches delen onderwijsgevenden en onderzoekers hun inzichten over diverse ict-toepassingen. Zo krijg je inzicht in:

Programma 

10:00 uur aanvang en welkom

Keynote spreker Alfons ten Brummelhuis - Welke ict-toepassingen gebruiken leraren en wat zijn de ambities voor de toekomst?

Alfons is expert op het gebied van onderzoek bij Kennisnet en NRO. Hij kijkt vanuit wetenschappelijk perspectief naar de opbrengsten van ict in het onderwijs. Aan de hand van het net afgerond onderzoek 'Weet waar je staat', ingevuld door meer dan 4000 leraren, laat hij zien welke ict-toepassingen door wie worden toegepast in het onderwijs. Verder gaat hij in op de verschillen in gebruik van ict-toepassingen binnen lerarenteams en de betekenis daarvan voor onderwijsopbrengsten en schoolbeleid. 

11:00 - 11:30 uur pauze

Presentatierondes: welke toepassing levert welke opbrengsten op bij welke leerlingen?

In twee presentatierondes komen zes pitches van ict-toepassingen aan bod. Iedere toepassing wordt belicht vanuit de praktijk (hoe maakt een leraar gebruik van de ict-toepassing en wat verwacht de leraar aan opbrengsten?) en vanuit onderzoek: de onderzoeker laat zien welke ict-toepassingen werken, voor wie en waarom. Iedere pitch bestaat uit één ict-toepassing en duurt 15 minuten. Aan het einde is er ruimte voor een korte reflectie. 

Presentatieronde A bestaat uit:

  1. Lesgeven op maat - met Ditte Lockhorst, onderzoeker bij Oberon onderzoek
  2. Leren op maat - met Liesbeth Kester, hoogleraar onderwijswetenschappen bij Universiteit Utrecht
  3. Oefenen met ict - met Wilfried Admiraal, hoogleraar onderwijskunde bij ICLON

12.45 - 13.45 uur lunchpauze

Presentatieronde B bestaat uit:

  1. Hoe zet je portfolio's effectief in als evaluatietool? - met Diana Baas onderzoeker bij Hogeschool De Kempel en basisschool Wittering.nl 
  2. Kan een computer, leraar werk uit handen nemen, zonder dat de prestatie van de leerling achteruit gaat? - met Inge Molenaar, universitair docent pedagogische wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
  3. Volgt 

Keynote spreker Carla Haelermans - Wat is de effectiviteit van ict en welke leeropbrengsten zijn er te halen?

Carla is universitair hoofddocent onderwijseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Zij geeft een inkijk in het gebruik, effect en de rol van de leraar bij digitale (ict) toepassingen. In 2017 heeft zij hier grootschalig onderzoek naar gedaan in Nederland en op de dag van de Onderzoeksconferentie wordt het onderzoek uitgebracht.

15:30 uur netwerkborrel 

Voor wie

De Onderzoeksconferentie is voor schoolbestuurders, ict-coördinatoren en leraren in het primair- en voortgezet onderwijs, die alles willen weten over:

Wanneer en waar

De Onderzoeksconferentie vindt plaats op woensdag 16 mei van 10.00 uur tot 16.00 uur in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Aanmelden

Meld je direct aan voor de conferentie.

Toegangskaarten voor de Onderzoeksconferentie kosten 75 euro.

Organisatie

De Onderzoeksconferentie is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Kennisnet. Het NRO coördineert en financiert de uitvoering van onderzoek voor het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en laat ict werken in het onderwijs. Gezamenlijk maken zij de verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem contact op met Kennisnet via support@kennisnet.nl of bel 0800 321 22 33

Voor studenten van een lerarenopleiding is er de mogelijkheid met korting een kaartje te kopen. Hiervoor zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Voor meer informatie kun je mailen naar onderzoeksconferentie@kennisnet.nl

Terug