Kennisnet neemt ook dit jaar weer deel aan de CvI Conferentie 2019. 

Deze CvI-managementconferentie is dé plek bij uitstek om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en te inspireren. Het thema dit jaar is "een zee aan mogelijkheden". Het delen  van innovatieve ideeën, unieke vernieuwende concepten en creatieve oplossingen voor de meest uiteenlopende uitdagingen, daar gaat het om bij een CvI-conferentie. Samen met saMBO-ICT verzorgen wij diverse sessies. Deze zijn in lijn met de strategische agenda mbo 2018-2022: 'Trots, vertrouwen, lef en digitalisering'. Dit betekent sessies over:

Inhoud van het onderwijs aanpassen

Wat is dat, een goede digitale burger? En hoe integreer je dat in je onderwijs? Hoe zorg je dat burgerschap een thema is dat aansluit op de digitale belevingswereld van studenten, op zo'n manier dat ze digitaal echt sterker komen te staan. Jan Faber van de MBO-Raad en Remco Pijpers, expert op het gebied van digitale geletterdheid bij Kennisnet, vertellen hun verhaal en gaan in gesprek met de aanwezigen.

Flexibilisering van het onderwijs realiseren

Hoe geven we de gewenste flexibiliteit en personalisering van het onderwijs vorm? En hoe organiseren we dat? In deze workshop laten we zien welke opbrengsten het programma onderwijslogistiek heeft opgeleverd. Het referentiemodel wordt gepresenteerd en ervaringen worden gedeeld.

In deze presentatie staan leermiddelen centraal. Een belangrijk aandachtspunt op de agenda van onder andere saMBO-ICT. Ook is er aandacht voor de 'strategische agenda digitalisering', opgesteld door de sector. Maar welke activiteiten van de agenda worden de komende periode uitgevoerd? En wat staat er op de planning? Tijdens deze presentatie vertellen we er alles over.

Digitalisering van het leren faciliteren

Steeds meer mbo-instellingen kiezen ervoor om i-coaches in te zetten. I-coaches helpen docenten over de spreekwoordelijke 'ict-brug' en worden ingezet om een versnelling van de inzet van onderwijstechnologie te realiseren. Het team 'Bruggen Bouwen' (saMBO-ICT/Kennisnet) heeft onderzocht hoe je dit succesvol kunt organiseren. 

Zo is er een masterclass ontwikkeld voor de implementatie van het instrument i-coach. Daarnaast is er een 'peergang' ontwikkeld, een leergang waarin je gezamenlijk met je 'peers' aan de slag gaat met inhoudelijke scholing/professionalisering van i-coaches. In deze workshop maak je kennis met beide instrumenten. 

Tijdens deze workshop staan de 2 themagroepen 'orienteren op gepersonaliseerd leren' en 'blended learning in gepersonaliseerd leren' van de Community of Practice (CoP) 'leren en ict' centraal. Er wordt uitgelegd hoe zij innovatie oppakken. Belangrijke vragen die terugkomen tijdens de workshop:

Samen met een deelnemer van de themagroep gaat Marius van Zandwijk (projectleider CoP 'leren met ict') in op deze vragen van de themagroep.

Wat zijn de kansen van big data in het onderwijs? Bezoek deze workshop om meer te weten te komen over big data.

Overige workshops

Met de komst van de AVG in mei 2018, moesten alle mbo-instellingen aan de slag met informatiebeveiliging en privacy (IBP). Inmiddels zijn we, na de invoering van de AVG, bijna een jaar verder. Hoe staat het mbo er nu voor? Is privacy bijvoorbeeld goed geregeld? De benchmark IBP-e in het mbo geeft daar goed inzicht in. Vrijwel alle mbo-instellingen hebben daaraan deelgenomen. In deze workshop komen de belangrijkste bevindingen van de benchmark aanbod. 

Michael van Wetering, expert op het gebied van onderwijsinnovatie bij Kennisnet, vertelt hoe onderwijsinstellingen technologie benutten om onderwijsambities waar te maken. Tijdens deze presentatie wordt dieper ingegaan op de impact van kunstmatige intelligentie (AI) en robotica. AI kan in de toekomst namelijk op meerdere niveaus het leerproces ondersteunen:

AI is een onontkoombare evolutie waar scholen op voorbereid moeten zijn.

Meer informatie

Bekijk de flyer met de workshops van Kennisnet en saMBO-ICT en een aantal tips voor andere leuke sessies. Meer lezen over de conferentie? Meer informatie vind je op cviweb.nl.

Downloads

Terug