Goed en bewust omgaan met informatiebeveiliging en privacy (IBP) op school is belangrijk. Maar hoe kunnen scholen in het primair en voortgezet onderwijs dit goed regelen? Niet elke school heeft een (kundige) ict-coördinator of functionaris gegevensbescherming (FG) die voldoende tijd heeft voor IBP. Daarom is het belangrijk dat Kennisnet en leveranciers van IBP-diensten en FG’s informatie uitwisselen over wat scholen nodig hebben. Het IBP-team van Kennisnet organiseert een bijpraatsessie met deze leveranciers.

Voor wie?

Leveranciers van IBP-diensten, kwartiermakers, IBP-adviseurs en functionarissen gegevensbescherming.

Inhoud

Tijdens de bijeenkomst staat het invoeren van IBP in het onderwijs centraal. Wij willen graag met u in gesprek over uw ervaringen rond het invoeren van IBP in het onderwijs. Waar loopt u bijvoorbeeld tegenaan? Wat kan Kennisnet voor u betekenen?

Wellicht gebruikt u de Aanpak IBP en heeft u hier verbeterpunten voor? Of misschien mist u dingen die u graag terugziet in de Aanpak IBP. Kortom: hoe kunnen wij van elkaar leren en hoe kunnen wij elkaar helpen bij het invoeren van IBP in het onderwijs?

Programma

Het ochtendprogramma is bedoeld voor "kwartiermakers" en IBP-adviseurs die besturen ondersteunen met de daadwerkelijke inrichting en uitvoering van IBP. 

Het middagprogramma is bedoeld voor de functionarissen gegevensbescherming (FG). Het delen van ervaringen staat centraal:

Terug