Dankzij inspanningen van scholen, leraren, ouders en leerlingen hebben leerlingen de afgelopen tijd onderwijs op afstand of in hybride vormen gekregen. Wat kunnen we hier van leren? In dit webinar worden de resultaten van de Monitor hybride onderwijs vo gepubliceerd en toegelicht.

Hybride onderwijs is een mix van online en offline hulpmiddelen en een passende didactiek. Dit wordt zo georganiseerd dat het plaatsonafhankelijk gegeven kan worden. De Monitor hybride onderwijs vo brengt in kaart hoe dit onderwijs in het voortgezet onderwijs is ingericht, maar ook hoe schoolleiders, ict-coördinatoren, leraren, ouders en leerlingen dit hebben ervaren.

De monitor is een ontwikkelinstrument en biedt input voor het gesprek op scholen, binnen besturen en op sectorniveau. Wat leren we van onderwijs in coronatijd en wat betekent dit voor toekomstgericht onderwijs en de rol van ict hierin? Scholen die hebben deelgenomen aan de monitor ontvangen een eigen schoolrapportage. Met deze rapportage kunnen ze werken aan een blijvende verandering of zich voorbereiden op situaties waarin fysiek lesgeven (tijdelijk) niet mogelijk is.

Voor wie

De webinar is bedoeld voor:

Aanmelden

Meld u aan voor het webinar