Kennisnet organiseert in 2021 diverse webinars met experts en ervaringsdeskundigen over digitale geletterdheid en burgerschap. Aan de hand van praktijkvoorbeelden helpen we scholen in het primair en voortgezet onderwijs met de voorbereiding op digitale geletterdheid, dat waarschijnlijk wordt opgenomen in het nieuwe curriculum. In dit webinar: hoe maakt u gebruik van digitale historische bronnen en hoe kunt u deze integreren in het (geschiedenis) onderwijs.

Op donderdag 28 oktober organiseert Kennisnet samen met KB, de nationale bibliotheek, en Vakvereniging van Geschiedenisdocenten VGN/Kleio een webinar over historisch redeneren met digitale bronnen uit de collectie van de KB en Delpher in het bijzonder.

Digitale geletterdheid, historische bronnen in de (geschiedenis) les 

Digitale geletterdheid kan creatief, spelenderwijs worden geïntegreerd binnen een les en tijdens de verschillende vakken in het curriculum. In samenwerking met de KB, de nationale bibliotheek en de Vakvereniging van Geschiedenisdocenten VGN/Kleio laten we een voorbeeld zien hoe u digitale geletterdheid in het vak geschiedenis kunt integreren.

Een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid is namelijk informatievaardigheden en mediawijsheid. Hoe vindt en beoordeelt u bronnen? Welke databases of materialen zijn geschikt, verantwoord of betrouwbaar? Als u zelf als docent geschikte bronnen zoekt of als u leerlingen wilt laten onderzoeken, welke bronnen zijn er dan? En wat is historisch redeneren eigenlijk? Is dat alleen van belang in de geschiedenisles? 

In dit webinar laten we aan de hand van diverse voorbeelden zien dat verschillende perspectieven op het nieuws van alle tijden is. We laten zien hoe u kunt komen tot een zorgvuldige afweging bij de inzet van digitale middelen en de didactische inzet van (historische) bronnen. Hoe kunt u informatie verwerken en uw les verrijken door het maken en spelen van een spannend spel?

Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek, van huis uit historicus, gaat in gesprek met experts van de KB, nationale bibliotheek en deelnemers van de vakvereniging geschiedenisdocenten (VGN/Kleio). Daarnaast licht hij in bredere zin toe hoe een schoolbestuur de integratie van digitale geletterdheid vorm kan geven. 

Aan de slag met digitale bronnen

Maak kennis met voor het geschiedenisvak relevante gratis toegankelijke digitale bronnen van de KB, de nationale bibliotheek en de historische database Delpher in het bijzonder.

Na dit webinar

Voor wie?

Schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en docenten in het primair-,  voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, mediacoaches en overige professionals. Speciaal voor geschiedenisdocenten, studenten, archivarissen en erfgoedinstellingen die het onderwijs willen bereiken.

Aanmelden

Meld u via dit aanmeldformulier aan voor dit webinar.