Kennisnet organiseert in samenwerking met SIVON een webinar over het keuzeproces van leermiddelen in het primair onderwijs (po). Het webinar is voor schooldirecteuren, leermiddelencoördinatoren en ander personeel uit het po dat zich binnen de school bezighoudt met het keuzeproces van leermiddelen.

Na het bijwonen van het webinar, weet u:

Aanmelden

Meer weten over het webinar en aanmelden? Ga naar sivon.nl.