Vanaf oktober organiseert Les op afstand webinars over actuele thema’s in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Samen met deelnemers, ervaringsdeskundigen en experts verkennen we knelpunten en mogelijkheden en wisselen we ervaringen uit.

Op de meeste scholen is de afgelopen maanden ervaring opgedaan met online les geven. De ervaring van leraren laat zien dat didactisch handelen online anders is dan didactisch handelen in het klaslokaal. In dit webinar bespreekt Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-Didactiek po en vo, verschillende didactische technieken die inzetbaar zijn bij verschillende onderwijsscenario’s. Welke ict-toepassing is geschikt voor welke fase in de les? Hoe motiveert u leerlingen en houdt u ze bij de les?

Voor wie?

Dit webinar heeft de focus op e-didactiek online in het po en vo en is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn in de dagelijkse lespraktijk zoals leerkrachten, RT-ers, intern begeleiders, coördinatoren en schoolleiders.

Aanmelden

Meld u aan voor het webinar e-didactiek

Kijk voor meer informatie op lesopafstand.nl.