Wist u dat vo-scholen verplicht zijn om tussen 1 oktober en 1 februari gegevens aan te leveren over leerlingen die naar verwachting een overstap naar mbo-opleidingen gaan maken? De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) maakt het mogelijk om veilig digitaal gegevens uit te wisselen over potentiële mbo-leerlingen tussen vo-scholen, mbo-scholen en gemeenten. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit webinar over VVA en het gebruik daarvan.

VVA maakt een betere begeleiding mogelijk van leerlingen bij de overstap naar vervolgonderwijs en kan uitval voorkomen. De meeste scholen zijn al aangesloten op VVA, maar veel scholen zijn niet op de hoogte van de verplichting om gegevens te leveren. Soms ervaren scholen ook problemen met het gebruik van VVA. Om het gebruik van VVA binnen uw vertrouwde leerlingadministratiesysteem (LAS) te vergemakkelijken organiseert de VO-raad samen met Kennisnet, Magister en Somtoday dit webinar.

Voor wie

Programma

Dit webinar biedt u:

Aanmelden

Aanmelden kan tot 10 december.

Meld u aan voor het webinar ‘Voorziening Vroegtijd Aanmelden’

Over het netwerk

De VO-raad, MBO Raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW hebben samen met Kennisnet, Coöperatie MBO Voorzieningen en het Inlichtingbureau de technische infrastructuur gerealiseerd om gegevensuitwisseling tussen scholen en gemeenten mogelijk te maken. Aanleveren van gegevens is wettelijk verplicht vanaf september 2020. De VVA heeft een landelijke dekking.