Om schoolbesturen in het funderend onderwijs integraal te ondersteunen werken SIVON en Kennisnet intensief samen. Beide partijen bieden een samenhangend dienstenpakket aan om samenwerking tussen besturen en vraagbundeling richting de markt te bewerkstelligen. 

Kennisnet ondersteunt scholen met het oog op het publieke belang van onderwijs door middel van een landelijke ict-infrastructuur, het Nationaal Dienstencentrum, het delen van kennis en het faciliteren van samenwerking tussen besturen, zoals via het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy

SIVON biedt ondersteuning op maat en behartigt de belangen van haar leden door middel van afspraken met leveranciers, het aanbieden van Veilig Internet en Wifi as a Service, en gezamenlijke inkoop van leermiddelen en devices. 

SIVON-bijeenkomsten

SIVON organiseert verschillende bijeenkomsten om u te informeren over hun diensten Veilig Internet en Wifi as a Service, en over gezamenlijk inkoop. Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten, bekijk de agenda van de bijeenkomsten van SIVON

Meer informatie

Bent u lid van SIVON en wilt u meer weten over hoe Kennisnet en SIVON uw belangen behartigen? Neem dan contact op met de relatiemanager van uw regio