Mobiele telefoons en andere apparaten worden niet meer toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. Op 11 oktober organiseren de VO-raad en Kennisnet een online sessie voor schoolleiders en andere geïnteresseerden, waarin de hoofdlijnenafspraak kort wordt toegelicht. Verder is er uitgebreid de tijd voor (praktische) vragen. 

Afgelopen juli sloten het ministerie van OCW en organisaties van leerlingen, ouders, leraren en schoolbestuurders een hoofdlijnenakkoord over smartphones in de klas. Scholen wordt gevraagd, voor zover dat nog niet het geval is, actief beleid te maken op dit ‘nee, tenzij-principe’. Wat is er precies afgesproken, wat betekent dat voor scholen en wanneer gaan de afspraken in?

Meld je aan voor de online sessie via de website van de VO-raad