Rond onderwijs en digitalisering zijn een aantal bekende en minder bekende netwerken actief waarin Kennisnet vertegenwoordigd is. We brengen ze samen op 10 september 2021. Tijdens een online netwerkdag, speciaal voor het po, vo en mbo.

Voor wie? 

De dag is interessant voor bestuurders en schoolleiders, ict-verantwoordelijken, beleidsadviseurs en geïnteresseerde leraren in het po, vo en mbo.

Wat komt u doen? U bepaalt het zelf.

Netwerken is verbinding zoeken. Dat kan op allerlei manieren. Wilt u kennismaken met een netwerk, meekijken of meeluisteren? Dat kan. Ieder organiserend netwerk presenteert minstens één onderhoudende sessie met een mooi programma, daar kunt u zo bij aansluiten.

Zoekt u meer? Heeft u missie of ideeën en wilt u meepraten? We nodigen u van harte uit om dit te doen tijdens één van de netwerksessies.

Programma 

Alles sessies richten zich op samenwerking rondom digitalisering in het onderwijs. U kunt laagdrempelig kennismaken met bestaande en nieuwe netwerken, communities en klankborden. Van ieder netwerk hoort u de laatste stand van zaken, waar het netwerk voor bedoeld is en wat u eraan kunt hebben. 

Het programma wordt nu samengesteld en verder uitgebreid. Meld u nu alvast aan, dan houden we u op de hoogte van nieuwe sessies en programma-updates. Voorafgaand aan de netwerkdag ontvangt u het definitieve programma en het tijdschema.

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)

© ISTOCK

Meer en meer vraagstukken rondom IBP worden gezamenlijk opgepakt in het Netwerk IBP, via verschillende werkgroepen. In deze sessie gaan we in op de activiteiten van het netwerk en op de onderwerpen die spelen, zoals de DPIA’s, leerlingadministratiesystemen en de Handreiking IBP.

Georganiseerd door het Netwerk IBP

FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur 

© kennisnet

FORA geeft inzicht in processen, activiteiten en de inzet van ict-middelen, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. De kersverse werkgroep groeit snel. U hoort tijdens de sessie wat FORA precies is en welke toegevoegde waarde het voor uw school of schoolbestuur heeft. 

Georganiseerd door de werkgroep FORA.

Waarden en digitalisering

© ISTOCK

10 september is de start van een nieuwe klankbordgroep rond waarden en digitalisering. Enkele experts vertellen eerst hun visie over adaptief leermateriaal en gelijke kansen. Vervolgens gaan we samen op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe zorgen we dat adaptief leermateriaal zo wordt ingezet dat het bijdraagt aan gelijke kansen? Wanneer werkt het wel en wanneer juist ook niet? Hoe komen scholen en ontwikkelaars van het digitale materiaal samen verder?

Georganiseerd door Klankbordgroep waarden en digitalisering (in oprichting).

Gebruikersgroep Veilig Internet

hacker achter laptop
© ISTOCK

Met Veilig Internet krijgt uw school een veilige en beschermde internetaansluiting zónder een lastige aanbestedingsprocedure – dat doet de coöperatie SIVON voor u. De dienst is van en voor het onderwijs. Samen maken we de dienst veiliger en beter.

In het netwerk pakken we vragen op als: hoe ziet de roadmap van de toekomst eruit? Welke features zijn wenselijk? Waar ligt de prioriteit bij de verdere ontwikkeling van de dienst. Hoe is de verhouding prijs-kwaliteit? Hoe verloopt een implementatieproces, waar kan dit verbeterd worden?

Het netwerk is voor de ict-verantwoordelijken van de besturen die Veilig Internet hebben afgenomen en voor diegene die in het implementatieproces zitten. Wilt u weten of Veilig Internet iets is voor u? Mail dan naar info(vervang deze tekst met @ teken)sivon.nl of kijk op sivon.nl/diensten/veilig-internet

Georganiseerd door Kennisnet en SIVON.

Netwerk Bovenschoolse ict-coördinatoren (BIC) 

© ISTOCK

Dit netwerk speelt in op de actuele kwesties rond onderwijs en digitalisering. En op de professionalisering hiervan binnen de schoolorganisatie. Tijdens de sessie krijgt u inzicht in wat het netwerk precies doet. Het netwerk is nu specifiek voor het primair onderwijs. 

We nemen u in deze sessie mee in de actualisering van de Handreiking Ict-bekwaamheid van Kennisnet. Aan de hand van vragen en voorbeelden bieden we u inzicht en overzicht. We kijken op een systematische manier naar verschillende actoren in de schoolorganisatie die ieder hun eigen rol hebben in het professionaliseren van de ict-vaardigheden. Ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Georganiseerd door Netwerk Bovenschoolse ict-coördinatoren.

Netwerk rond leermiddelen

In de klas onderwijs met laptops
© ISTOCK

Rond het onderwerp leermiddelen worden geregeld activiteiten georganiseerd, zoals bijeenkomsten, webinars en samenwerkingssessies. Vooral wanneer scholen op zoek gaan naar informatie over nieuwe leermiddelen en leermiddelenbeleid, over aanbestedingen en het keuzeproces rond leermiddelen.

Kennisnet en SIVON onderzoeken of er behoefte is aan meer: aan een dedicated netwerk van specialisten die zich op school bezighouden met dit onderwerp. Vaak zijn dit leermiddelencoördinatoren en/of de schoolleiders. Waar lopen ze tegenaan? Wat kunnen ze leren van elkaar en hoe kan de samenwerking hechter?

Tijdens deze sessie legt u nieuwe contacten en krijgt u wellicht nieuwe inzichten over de digitale leermiddelenmarkt waarmee u uw voordeel doet. Deze sessie rond leermiddelen is misschien de start van een nieuw, sterk netwerk rond leermiddelen.

Georganiseerd door Kennisnet en SIVON.

Open leermateriaal met Wikiwijs

Laptop - Open leermateriaal
© ISTOCK

Wikiwijs is dé plek om open leermateriaal te maken en te delen. Een groot online platform waar vakspecialisten samenwerken aan leermateriaal. De experts van Wikiwijs vertellen over open leermateriaal. Wat is er al? Hoe maakt u het zelf en hoe zit het bijvoorbeeld met auteursrecht? Wat kan een onderwijsinstelling zelf regelen op het gebied van open leermateriaal? Hoe werkt u samen in Wikiwijs?

Georganiseerd door Wikiwijs. Met name geschikt voor leraren. 

Open leermiddelen in het mbo

tablet valt uit boekenkast - concept open leermiddelen
© ISTOCK

Het vergroten van de beschikbaarheid van leermiddelen. Dat is onder andere de taak van de werkgroep “Regie op leermiddelen” van het programma “Doorpakken op digitalisering”. Het stimuleren van het gebruik en het gezamenlijk ontwikkelen van open leermiddelen heeft hier de focus. Het rapport dat over dit onderwerp ontwikkeld staat centraal tijdens deze interactieve sessie.  

Tijdens de sessie gaan wij in op vragen als:

Ook hoort u meer over de pilots die gehouden zijn in het programma Betrokken netwerken/samenwerkingsverbanden. In deze pilots worden verschillende samenwerkingsverbanden gevolgd op het gebied van het gezamenlijk ontwikkelen van open leermiddelen. Deze pilots helpen bij het creëren van kaders en randvoorwaarden waarin deze ‘communities’ duurzaam invulling geven bij het ontwikkelen van open leermiddelen in het mbo-onderwijs.

Georganiseerd door de werkgroep ‘Regie op leermiddelen’ van het programma ‘Doorpakken op digitalisering’.

Aanmelden

Meld u hier aan