Donderdag 16 juni komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) po/vo weer bij elkaar.  In deze bijeenkomst vindt de terugkoppeling vanuit de regiegroep plaats en belichten we andere actuele ontwikkelingen. Ook is er aandacht voor een onderwerp waar steeds vaker over wordt gesproken: veilig inloggen.

De meest voorkomende manier om toegang te krijgen tot een account is door gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Door het gebruik van veel applicaties waarvoor wachtwoorden nodig zijn, vinden gebruikers het lastig om alle wachtwoorden te onthouden. De consequentie hiervan is dat ze eenvoudige en dezelfde wachtwoorden gaan gebruiken. Dit maakt het voor kwaadwillenden gemakkelijker om toegang tot deze accounts te krijgen. De afgelopen jaren worden daarom steeds vaker andere technieken gebruikt als authenticatiemiddel om accounts beter te beschermen, zoals tweefactorauthenticatie. Hierdoor wordt het inloggen veiliger, maar in de praktijk roept dit ook vragen op.  

Veilig inloggen, nu en in de toekomst

Zorgen dat iedereen veilig in kan loggen is een hele opgave. Welke lessen kunnen we uit de verhalen van anderen leren? Wat kunnen we nu al doen of verbeteren, als beveiligers in de sector met de jongste gebruikers van Nederland? Pieter Rogaar (senior adviseur cybersecurity bij Kennisnet) zal concrete adviezen doornemen waar u nu mee aan de slag kunt, aan de hand van het NCSC-volwassenheidsmodel voor veilige authenticatie. Ook zal Pieter een inkijkje geven in een toekomst waarin we wachtwoorden misschien wel helemaal kunnen afschaffen. 

Praktijkvoorbeelden veilig inloggen

Tijdens deze netwerkbijeenkomst geven enkele netwerkleden een presentatie over hun beleid over veilig inloggen die zij op hun school hebben. Het uitwisselen van ervaringen en kennis onder collega-IBP’ers is ook een van de doelen van het Netwerk IBP. 

Voor wie

Iedereen die zich op school bezighoudt met IBP. 

 Aanmelden

Bent u al lid van het netwerk IBP? Dan hoeft u niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen automatisch een uitnodiging met daarin de link naar deze bijeenkomst. Bent u nog geen lid, meld u dan aan voor Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst.   

Over het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs. Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Daarom komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo  3 à 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.