Sinds april dit jaar is er de tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ voor primair en voortgezet onderwijs. Dankzij de tool krijgen scholen een overzicht van wat er nodig is voor een professionele ict-inzet en zien ze hoe ze dat zo goed mogelijk organiseren. We breiden de tool uit met een extra thema: registratie van leerlinggegevens. Daarvoor vragen we u in 3 sessies mee te denken over dit onderwerp, om zo een basis te leggen voor de uitbreiding van de tool. Helpt u mee om de registratie van leerlinggegevens veiliger en beter te maken?  

3 sessies 

Volg alle (of een deel) van de sessies 

Heeft u weinig tijd en kunt u niet bij alle ontwerpsessies aanwezig zijn? Geen probleem, zolang u maar een van de sessies aanwezig kunt zijn. Voor andere bijeenkomsten kunt u uw input op afstand leveren. Het is ook mogelijk om uzelf samen met een collega aan te melden en de sessies te verdelen. 

Verantwoordelijkheden en voorwaarden 

Het doel van deze ontwerpsessies is om het thema ‘registratie van leerlinggegevens’ samen te verkennen. Specifiek kijken we naar leerlinggegevens bij open dagen, intake, aanmelding, inschrijving en bekostiging. Welke verantwoordelijkheden hebben bestuurders en schoolleiders? Welke voorwaarden spelen hierbij een rol en op welke manier kan een school aan die voorwaarden voldoen? De opbrengst uit de sessies gebruiken we om de tool Inzicht in ict-voorwaarden uit te breiden met dit onderwerp. 

Voor wie  

Bestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren en informatiemanagers in primair en voortgezet onderwijs die met Kennisnet mee willen denken over het thema registratie van leerlinggegevens.   

Aanmelden   

Meld u aan voor de meedenksessies over registratie van leerlinggegevens

Heeft u vragen over de bijeenkomsten of de tool, neemt u dan contact op met Welmoed Lockefeer via w.j.lockefeer(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.  

Over de tool Inzicht in ict-voorwaarden 

Het is belangrijk om te kunnen leren en werken in een veilige omgeving. En dat vraagt ook om een ict-omgeving die veilig, betrouwbaar en toegankelijk is. Om voor zo’n professionele ict-omgeving te zorgen, zijn er een aantal voorwaarden waaraan bestuurders en schoolleiders moeten voldoen. Om inzicht te krijgen in deze voorwaarden kunt de tool Inzicht in ict-voorwaarden gebruiken, onderdeel van de KennisnetWijzer.    

Op dit moment zijn 3 thema’s beschikbaar binnen de tool Inzicht in ict-voorwaarden:

Lees het artikel ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ helpt scholen bij verdere professionalisering ict-omgeving