Houdt u zich bezig met informatiebeveiliging en privacy op uw school of in uw schoolbestuur (po/vo)? Dan kent u vast het Netwerk IBP. Of misschien bent u (net) lid. Is het netwerk nieuw voor u, dan nodigen we u van harte uit voor deze online kennismakingsbijeenkomst. Hier leert u vakgenoten kennen en ervaart u wat het Netwerk IBP voor u kan betekenen.

Alle schoolbesturen, van groot tot klein, hebben baat bij toegang tot kennis en hulpmiddelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om alle ervaringen, informatie, kennis en documenten makkelijker uit te wisselen is in maart 2021 het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo opgericht. Meer dan 700 IBP’ers hebben zich al bij het netwerk aangesloten. Wat doet het netwerk precies en hoe is het georganiseerd? Deze en meer vragen beantwoorden we tijdens deze kennismakingsbijeenkomst.

Voor wie

Iedereen die zich bezighoudt met IBP in het primair en voorgezet onderwijs, zoals:

De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden van het netwerk.

Programma

In deze bijeenkomst wordt u in één uur bijgepraat over:

Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst over het Netwerk IBP po/vo

Over het netwerk

Het Netwerk IBP is voor iedereen die zich bezighoudt met IBP. De ruim 700 deelnemers krijgen toegang tot een online forum, documentenbibliotheek (met onder andere DPIA’s op de leerlingadministratiesystemen).

Bijeenkomsten en werkgroepen

Het netwerk komt 3 á 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten en praat dan over actuele onderwerpen rond beveiliging en privacy. Er zijn enkele groepen waarin leden samenwerken aan een IBP-vraagstuk(ken). Op dit moment zijn dat:

Organisatie

Het netwerk is van de schoolbesturen zelf en wordt ondersteund door Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.  Een regiegroep (vertegenwoordigers van schoolbesturen) geeft richting aan de activiteiten.

Meer informatie over het netwerk is te vinden op deze pagina. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het netwerk.