In 2023 lanceren Kennisnet en SIVON het Netwerk Leermiddelen. Wij zoeken daarom enthousiaste onderwijsprofessionals uit het po en vo die willen deelnemen aan de regiegroep en willen meehelpen deze vorm te geven.

We zijn op zoek naar:

Op basis van de aanmeldingen voor de regiegroep wordt er een selectie gemaakt om tot een zo divers mogelijke regiegroep te komen.

De regiegroep heeft een overkoepelende en initiërende rol binnen het Netwerk Leermiddelen. Leden monitoren ontwikkelingen rondom leermiddelen in de onderwijspraktijk en het netwerk en bepalen samen de agendering.

De regiegroep komt eens per het kwartaal bijeen om de koers van het netwerk te bespreken. Deze bijeenkomsten zullen ongeveer anderhalf uur duren. Kennisnet en SIVON zorgen voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van de regiegroep.

De eerste regiegroepbijeenkomst is in de tweede of derde week van april 2023.

Netwerk Leermiddelen

Het primair en voortgezet onderwijs doorloopt geregeld het proces rondom het kiezen, aankopen, implementeren en gebruiken van leermiddelen. Om kennis en ervaringen over leermiddelen te delen en de dialoog over deze onderwerpen te activeren, richten Kennisnet en SIVON het Netwerk Leermiddelen op.

Binnen dit netwerk kan iedereen die in het po en vo betrokken is bij het proces van aanschaf en implementatie van leermiddelen informatie uitwisselen, activiteiten bijwonen en met elkaar in gesprek gaan.

Leden van het Netwerk Leermiddelen hebben onder andere toegang tot:

Interesse?

In de aanloop naar de lancering van het Netwerk Leermiddelen houden we u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Via deze link kunt u zich inschrijven om toekomstig nieuws te ontvangen.

Wilt u deelnemen aan de regiegroep of wilt u graag meer weten? Mail dan voor 1 april 2023 naar l.kuijt(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl