Het afgelopen jaar is er in het Netwerk IBP tijdens verschillende bijeenkomsten de wens uitgesproken om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en te netwerken. En bovenal van elkaar te leren.  

In november organiseren wij 4 bijeenkomsten op verschillende plekken in het land. De exacte locatie wordt later bekendgemaakt. 

  1. Maandag 30 oktober 2023 van 12.30 – 16.00 uur in de omgeving Eindhoven. 
  2. Dinsdag 7 november 2023 van 12.30 – 16.00 uur in de omgeving Utrecht/Amersfoort. 
  3. Dinsdag 14 november 2023 van 12.30 – 16.00 uur in de omgeving Zwolle. 
  4. Donderdag 23 november 2023 van 12.30 – 16.00 uur in de omgeving Haarlem. 

Vanaf 12.30 uur staat er een lunch klaar, vanaf 13.00 uur begint het programma.  

Programma

Tijdens deze middag staan wij onder andere stil bij het Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs. Aan de hand van dit dreigingsbeeld gaan wij in groepen met elkaar in gesprek: herken je het dreigingen, hoe zie je het voor je eigen school en op welke manier breng je zelf dreigingen in kaart. Ook gaan wij nader met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende onderwerpen. Het definitieve programma volgt nog. Het programma is voor alle bijeenkomsten hetzelfde.  

Voor wie?

De netwerkbijeenkomsten en het netwerk zijn voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP. 

Aanmelden

Ben je al lid van het netwerk IBP? Dan hoef je niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen een uitnodiging voor deze fysieke bijeenkomst om zich op te geven om en eventuele dieetwensen door te geven. Ben je nog geen lid, meld je dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de fysieke netwerkbijeenkomst.   

Meld u aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo 

Over het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs. Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Daarom komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo 3 tot 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten en wordt er samengewerkt aan verschillende vraagstukken in werk- en klankbordgroepen. Het netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.