Het vak van de leraar verandert. Steeds meer leraren werken dagelijks met digitale leermiddelen zoals adaptieve leerplatforms en dashboards. Wat betekent het om leraar te zijn in tijden van algoritmes en dashboards? In deze online bijeenkomst – in samenwerking met Universiteit Utrecht – gaan we hierover in gesprek en wisselen we bestaande en nieuwe inzichten uit.

Professionalisering op ict-gebied is meer dan alleen een goede inzet van digitale middelen.  Verschillende dashboards van digitale middelen rapporteren bijvoorbeeld op verschillende manieren terug. Het is aan de leraar om die uitkomsten samen te brengen en te interpreteren. Dat is niet altijd even eenvoudig. Het vraagt van leraren om de context van die leermiddelen te overzien, te begrijpen op welke manier het leerplatform het niveau van leerlingen inschat en hoe het dashboard hun ontwikkeling representeert. Ook vraagt het dat zij vanuit hun professionele autonomie kunnen bepalen hoe ver zij de verandering van hun vak willen laten gaan en samen met andere onderwijsprofessionals kunnen reflecteren op de manier waarop hun vak verandert. 

Tijdens deze online bijeenkomst gaan we hierover in gesprek op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. De volgende vragen komen aan de orde:

Voor wie

Deze bijeenkomst is interessant voor bestuurders, schoolleiders en leraren uit het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is de bijeenkomst ook relevant voor wetenschappelijke onderzoekers.

Programma

14:00 – 14:05 uur
Introductie door moderator Niels Kerssens en Remco Pijpers

14:05 – 14:10 uur
Opening met Jelmer Evers 
Vicevoorzitter AOB 

14:10 – 14:20 uur
Onderzoek: De pedagogiek van het dashboard
Niels Kerssens, universitair docent aan de Universiteit Utrecht

14:20 – 14:30 uur
Veld: Adaptieve technologie en de professionele ruimte van de leraar 
Remco Pijpers en Erwin Bomas, adviseurs bij Kennisnet

14:30 – 14:40 uur
Discussie en ruimte voor vragen

14:40 – 15:00 uur
Pauze

15:00 – 15:15 uur
Reflectie vanuit pedagogisch perspectief
Mariette de Haan, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht

15:15 – 15:30 uur
Reflectie op de toekomst van de leraar
Frans Schouwenburg, Kennisnet

15:30 – 15:45 uur
Discussie en ruimte voor vragen met Jelmer Evers
Vicevoorzitter AOB

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij deze online bijeenkomst? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. 2 dagen voordat de bijeenkomst plaatsvindt ontvangt u een mail met aanvullende informatie en een link naar de Teams-omgeving.