Deze bijeenkomst gaat door de recente ontwikkelingen van het coronavirus niet door. Deze bijeenkomst wordt verplaatst. Een nieuwe datum wordt zsm bekend gemaakt.

Kennisnet heeft verschillende hulpmiddelen om een professionele inzet van ict op school mogelijk te maken. Tijdens de bijeenkomst voor onderwijsadviesdiensten krijgt u inzicht in hoe u deze hulpmiddelen inzet tijdens adviestrajecten voor scholen. Wilt u kennismaken met deze hulpmiddelen en bent u een onderwijsadviseur? Meld u dan aan!

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor onderwijsadviseurs van adviesdiensten en/of consultancybureaus die werkzaam zijn voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Waarom u deze bijeenkomst niet mag missen

Aanmelden

Ja, ik meld mij aan voor de bijeenkomst

Omdat het een gratis bijeenkomst is, gaan we uit van uw aanwezigheid na aanmelding. Kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Deze bijeenkomst gaat door de recente ontwikkelingen van het coronavirus niet door. Deze bijeenkomst wordt verplaatst. Een nieuwe datum wordt zsm bekend gemaakt.

Programma

De bijeenkomst wordt geopend door Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet. Het programma start plenair met verschillende pitches waarin relevante hulpmiddelen van Kennisnet kort worden gepresenteerd. Deze tools komen onder andere aan bod:

Na de pauze start de eerste ronde en kiest u 1 van de 4 verdiepende sessies. Daarover leest u hieronder meer. Na een pauze met pizza is er ruimte om te netwerken. Na deze pauze volgt de tweede plenaire sessie over het rapport ‘Waarden wegen – Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs‘.

Ronde 1

In ronde 1 kiest u 1 van de 4 sessies.

KennisnetWijzer – Voor het po, vo en mbo.

KennisnetWijzer helpt schoolbesturen, schoolteams en ict-coördinatoren in het po, vo en mbo om meer uit ict te halen. Of het nu gaat om het uitbreiden van het aantal wifi-aansluitpunten, het bieden van maatwerk in de klas of het gesprek voeren over ict-bekwaamheid. In deze sessie komt u meer te weten over alle tools in KennisnetWijzer en kunt u aan de slag met de tool die voor u het meest relevant is.

DLWO-tool – Voor het po en vo.

Hoe houdt u de regie over een steeds groter wordend landschap aan applicaties op scholen? Deze tool helpt scholen in het maken van keuzes over welke applicaties zij gebruiken en hoe zij hun digitale leeromgeving organiseren. Creëer samen met leraren, informatiemanagers en ict’ers een overzichtelijk applicatielandschap aan de hand van de onderwijsprocessen op school. In deze sessie laten we de tool zien en gaan we aan de hand van een casus met elkaar in gesprek over de inzet van de tool.

Monitor ict-bekwaamheid leraren po – Voor het po.

De monitor ict-bekwaamheid leraren po is eind 2019 uitgezet en nog het hele jaar geopend. In de monitor kijken we, in samenwerking met de PO-Raad en het KBA Nijmegen, naar het ict-gebruik van leraren, hun bekwaamheden en welke ontwikkelbehoeften daaruit voortkomen. De eerste resultaten laten zien dat er een grote variatie is in het gebruik van ict in het onderwijs en dat maatwerk absoluut nodig is. In deze sessie willen wij samen met u dieper ingaan op de eerste resultaten en met u in gesprek over wat dit betekent voor uw onderwijsadvies.

Referentiemodel Onderwijslogistiek – Voor het mbo.

Het onderwijs in het mbo wordt steeds flexibeler en gepersonaliseerd. Dit stelt nieuwe eisen aan het ontwerp en de organisatie van het onderwijs, ofwel onderwijslogistiek. Maar waar begint u? In deze sessie gaan we aan de slag met het Referentiemodel Onderwijslogistiek.

Ronde 2

Waarden wegen – Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs. Voor het po, vo en mbo.

Hoe kunt u vanuit een waardengedreven perspectief digitalisering in het onderwijs sturen? Na deze sessie weet u hoe u een ethisch gesprek kunt voeren over technologie op school. Onze tip: lees voorafgaand aan deze bijeenkomst het rapport Waarden Wegen. Bent u al een ethisch vraagstuk tegengekomen in de praktijk? Laat het weten via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl. Dan kunnen we met deze vraag aan de slag in de sessie.