Bent u leverancier en wilt u beter weten hoe de processen, activiteiten en systemen in het onderwijs zijn ingericht? Kennisnet zet samen met het onderwijs de referentiearchitectuur (FORA) op en maakt het juridische speelveld op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) helder. In deze bijeenkomst vertellen we u in 2 sessies alles over FORA en de rol van IBP, zodat u op de hoogte bent en uw producten en diensten beter aansluiten bij het onderwijs.

In de eerste sessie staan we stil bij de ontwikkelingen op het gebied van IBP. Zo is het Netwerk IBP voor het po en vo opgericht: wie zijn dit? Welke activiteiten worden binnen het netwerk uitgevoerd? En wat zijn de voornaamste uitdagingen waar scholen op dit moment voor staan op het gebied van IBP? We gaan onder andere in op de stand van zaken van de uitgevoerde DPIA’s en de beschikbaarheid van diverse modeldocumenten in de Aanpak IBP. Deze sessie geeft in vogelvlucht inzicht in de huidige stand van zaken en wordt verzorgd door zowel experts van Kennisnet als leden van het netwerk.

In de tweede sessie praten onze experts u in 1 uur bij over FORA. Door gebruik te maken van verschillende modellen en inzichten spreekt u dezelfde taal als het onderwijs, wat bijdraagt aan wederzijds begrip. Na deze sessie bent u in staat om uw producten en diensten (nog) beter aan te laten sluiten op de wensen van het onderwijs. 

Voor wie

De bijeenkomst is voor onderwijsadviesbureaus en alle leveranciers die werken voor het onderwijs. Denk aan ict-leveranciers, leermiddelenleveranciers of leveranciers voor leerlingvolgsystemen, leerlingadministratiesystemen, et cetera.

Aanmelden

Wilt u deze bijeenkomst niet missen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.