Op donderdag 15 juni komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) po/vo weer bij elkaar. In deze bijeenkomst geven we een terugkoppeling vanuit de Regiegroep IBP, Kennisgroep FG en belichten we andere actuele ontwikkelingen.

Bit by Bit

Met Bit by Bit maken we de beweging naar digitaal veilig onderwijs. Dat doen we met 5 partijen en vooral samen met het veld. In de afgelopen periode zijn al belangrijke resultaten behaald en producten en diensten gerealiseerd. En in 2023 volgen er nog meer. In een korte presentatie komen deze aan de orde en er is ruimte voor vragen, input en een kort inhoudelijk gesprek.

Dienst Verwerkersovereenkomsten

Onlangs heeft Kennisnet de Dienst Verwerkersovereenkomsten gelanceerd. In deze bijeenkomst zullen we kort stilstaan bij deze nieuwe dienst.

Marktconsultatie cybersecurityverzekeringen

Vanuit de sector kreeg SIVON signalen dat schoolbesturen moeite hebben met het afsluiten van een cybersecurityverzekering. SIVON heeft daarom een marktconsultatie gedaan bij leveranciers die een cybersecurityverzekering aanbieden om te kijken of de inkoop centraal kan worden georganiseerd.

In deze bijeenkomst willen zij u op de hoogte brengen van de uitkomsten van de marktconsultatie en nemen zij u mee in de eisen die de verzekeraars stellen aan het afsluiten van een cybersecurityverzekering.

CERT voor het funderend onderwijs

Waarom komt er een Computer Emergency Response Team oftewel een CERT voor het funderend onderwijs? Wat kun je ervan verwachten en wat is de toegevoegde waarde van een CERT? Klaske van Walderveen (kwartiermaker CERT) geeft hier antwoord op en geeft aan hoe u zich kunt aanmelden voor de eerste fase.

Voor wie?

De netwerkbijeenkomsten en het netwerk zijn voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP.

Aanmelden

Bent u al lid van het Netwerk IBP? Dan hoeft u niets te doen. Leden van het netwerk ontvangen automatisch een uitnodiging met daarin de link naar deze bijeenkomst. Bent u nog geen lid, meld u dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst.

Meld u aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Over het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

De afgelopen jaren is informatiebeveiliging en privacy (IBP) steeds belangrijker geworden in het primair en voortgezet onderwijs. Omdat IBP ingewikkelde materie kan zijn, helpt het vaak om samen te werken. Daarom komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo 3 tot 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is dé plek om met collega’s die zich bezighouden met IBP, kennis en ervaringen te delen. Het netwerk is van de schoolbesturen zelf. Kennisnet, SIVON, PO-Raad en VO-raad bieden informatie en ondersteuning.