Bij ouderbetrokkenheid zijn 3 partijen betrokken: de onderwijsinstelling, de ouders en het kind. Uit een grootschalige internationale studie blijkt ouderbetrokkenheid het meest effectief op de as tussen ouders en kind in de thuissituatie.

Wanneer dit wordt ondersteund door interactie tussen ouders en de instelling - ook wel educatief partnerschap genoemd - wordt ouderbetrokkenheid stevig gefundeerd. De inzet van gerichte digitale communicatie kan hieraan bijdragen.

Ouders nemen een kijkje op een mbo-opleiding op een open dag. Met ict-hulpmiddelen kun je als instelling de ouderbetrokkenheid vergroten. Uit onderzoek in het primair en voortgezet onderwijs blijkt dat dit kan bijdragen aan de motivatie en prestaties van leerlingen © Paul van Riel/Hollandse Hoogte

Geef ouders de juiste informatie over hun kind

Om het gesprek aan de keukentafel te stimuleren is het van belang dat je als instelling ouders voldoende informeert, en op de juiste manier. Zo zijn ouders met name geïnteresseerd in specifieke informatie over hún kind op de opleiding.

Een ouderavond, waar je ouders uitgebreid informeert over de beleidsmatige en onderwijskundige keuzes van je instelling, komt hier doorgaans niet aan tegemoet. Bied ouders daarom informatie over wat er speelt op de opleiding, in relatie tot de voortgang en mogelijkheden van hun kind. Dat past beter bij de informatiebehoefte van ouders.

Betrek ouders op een positieve manier

Het 'informeren' is breder dan ouders op de hoogte brengen van cijfers en absentie. Minstens zo belangrijk is het proces tijdens de schoolloopbaan. Geef ouders inzicht in wat hun kind doet op de opleiding, wat de thema's zijn en wat er wordt opgeleverd aan werkstukken.

Zo betrek je ouders op een positieve manier en kun je het gesprek aan de keukentafel stimuleren. Ook voorkom je dat er vooral contact is tussen de opleiding en ouders als er negatieve situaties zijn, zoals bij tegenvallende cijfers of afwezigheid.

Gebruik digitale instrumenten om ouders te betrekken

Je instelling kan diverse digitale instrumenten gebruiken om ouders gerichter te informeren. Hierbij is het van belang dat je nadruk legt op interactie tussen ouders en opleiding, en dat je waakt voor eenrichtingsverkeer vanuit de opleiding.

Semi-gepersonaliseerde informatie voor ouders

Met e-mailtoepassingen als MailPlus kun je semi-gepersonaliseerde digitale nieuwsbrieven voor ouders maken. De nieuwsbrief informeert ouders dan over zaken waaraan hun kind de afgelopen periode heeft gewerkt, wanneer werkstukken voor ouders worden gepresenteerd en wat er de komende tijd op het programma staat. Zo sluit de informatie in de nieuwsbrief beter aan bij de informatiebehoefte van ouders.

Daarnaast maken veel instellingen gebruik van het studentinformatiesysteem EduArte. Als je dit systeem uitbreidt met een oudermodule, zou je de communicatie tussen ouders en de instelling kunnen vergemakkelijken.

Ondersteuning door apps en portals

Ook apps en portals kunnen je ondersteunen bij het informeren van ouders. DigiDuif is een voorbeeld dat wordt gebruikt in het primair onderwijs. Je kunt ouders daarmee een laagdrempelige en effectieve manier op de hoogte houden van activiteiten op de opleiding.

Daarnaast stel je ouders hiermee in staat om gemakkelijk contact te onderhouden met de mentor, de loopbaancoach en andere contactpersonen op je instelling.

Voorkom uitval studenten met ouderbetrokkenheid

Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van studenten is voor veel instellingen een groot goed. Met name in de overgangsjaren van het vmbo naar het mbo is de uitval van studenten echter relatief hoog.

Als je ouders meer betrekt, draagt dat mogelijk bij aan het terugdringen van die uitval. Zonder daarbij afbreuk te doen aan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van studenten.

Instellingen die om uiteenlopende redenen ouderbetrokkenheid een plaats hebben gegeven in hun organisatie met behulp van ict, krijgen zeer enthousiaste reacties van zowel ouders als studenten.

Vergroot de betrokkenheid van moeilijk bereikbare ouders

Tot slot lijkt ict een middel waarmee je de betrokkenheid van ouders kunt vergroten die anders moeilijk te bereiken zijn.

Gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid zijn in hoge mate bepalend voor het succes van ondersteunende ict-hulpmiddelen. Daar zou je als instelling dan ook nadrukkelijk aandacht aan moeten geven als je nieuwe systemen in gebruik neemt.

Lees meer over de studie naar het effect van ouderbetrokkenheid op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Bastiaan Vader is projectadviseur bij Kennisnet.

Deel Zo vergroot je ouderbetrokkenheid in het mbo met behulp van ict

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug