Informatie die online wordt gedeeld, bevat vaak persoonsgegevens: namen, foto's of video's. Het delen van deze gegevens is snel en eenvoudig en een strikte scheiding tussen 'thuis' en 'school' is er niet meer. Die foto die gemaakt is in de klas wordt thuis of op het schoolplein met het zelfde gemak gedeeld. Daarbij gaat het niet alleen om leuke zaken; óók negatieve berichten worden gedeeld. Sociale media worden helaas ook gebruikt om digitaal te pesten.

Modelreglement internet en sociale media

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat; offline en online. Leraren spelen daarbij een belangrijke rol. Het is een taak van scholen om afspraken te maken met leerlingen over het gebruik van sociale media op en om school. Het modelreglement internet en sociale media, dat je onderaan deze pagina kunt downloaden, helpt je om dit te regelen.

Je kunt voor leerlingen een samengevatte versie maken of afspraken omwerken tot een soort contract (vergelijkbaar met het anti-pestcontract dat sommige scholen gebruiken). De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van dit reglement. Zorg dus dat je de (G)MR tijdig betrekt.

Ook op het schoolplein zijn leerlingen bezig met sociale media en internet
Ook op het schoolplein zijn leerlingen bezig met sociale media en internet © Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Praktijkvoorbeelden

Scholen gaan verschillend om met sociale media en de regelgeving op dit gebied. Sommige scholen kiezen voor een strikte, formele tekst, terwijl andere kiezen voor een positief geformuleerd reglement. In een positief geformuleerd reglement ligt de nadruk op het positieve gedrag wat van leerlingen wordt verwacht, in plaats van op gedragingen die verboden zijn. Niet alle scholen kiezen voor een reglement. Je kunt natuurlijk ook in het leerlingenstatuut of de algemene gedragsregels iets opnemen over het gebruik van sociale media.

Een aantal voorbeelden:

Downloads

Deel Zo maak je een reglement sociale media en internet op school

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug