Het jaarplan beschrijft de inhoudelijke focus en concrete activiteiten van Kennisnet voor 2017 en is tot stand gekomen in overleg met het onderwijs, met name met de PO-Raad, VO-raad, saMBO-ICT en het ministerie van OCW.

Onderwijs aan het roer

Ict kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van geweldig onderwijs. Het goed inzetten van ict geeft bestuurders de mogelijkheid onderwijsvraagstukken op te lossen en hun ambities waar te maken. Dit vraagt om integrale afwegingen en besluiten waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij bestuurders en waarvoor draagvlak nodig is binnen de gehele organisatie.

Veel van de activiteiten van Kennisnet zijn gericht op de bestuurders en diegenen die de bestuurders ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van ict-beleid. De sectorraden spelen een belangrijke rol in het bepalen van de activiteiten van Kennisnet. Met en namens hun leden formuleren zij de ondersteuningsbehoefte van het onderwijs. Zo bepalen de bestuurders, verenigd in de sectorraden, de agenda van Kennisnet.

Het onderwijs formuleert steeds scherper haar behoefte en verwacht daarbij steeds meer van Kennisnet. Hoe belangrijker ict wordt voor het onderwijs, hoe hoger de eisen zijn die scholen stellen aan diensten en expertise van Kennisnet.

Samenwerken voor nog beter onderwijs

Kennisnet is verantwoordelijk voor een landelijke ict-infrastructuur die het hele onderwijs kan gebruiken. Zoals het leveren van een bijdrage aan de werking van ketens in het onderwijs. Om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden in orde zijn, is het van belang dat publieke en private partijen gezamenlijk optrekken. Bijvoorbeeld als het gaat om de beschikbaarheid van digitale leermiddelen.

Publiek-private samenwerking is van belang om snel tot betekenisvolle stappen te kunnen komen. In het platform Edu-K vinden deze partijen elkaar. Binnen het Doorbraakproject werken we, onder aansturing van de PO-Raad, de VO-raad en de ministeries van OCW en EZ, aan het verbeteren van de toegang tot digitale leermiddelen en het slim en veilig uitwisselen van gegevens. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van inzicht in de voortgang van het leerproces voor leraren en leerlingen.

Vertrouwen in de toekomst

Bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen vertrouwen steeds meer op de bijdrage van ict aan het onderwijs. Het onderwijs wil maatwerk leveren en aansluiten op de vaardigheden en talenten die nodig zijn in de 21e eeuw. In gezamenlijkheid met ketenpartners kunnen we ict laten werken voor het onderwijs.

Deze samenwerking, en de resultaten die we dit jaar behaald hebben, geven ons het vertrouwen dat we ook in 2017 een waardevolle bijdrage mogen leveren aan onderwijs dat inspeelt op de individuele behoefte van leerlingen en aansluit op de samenleving en de arbeidsmarkt van morgen.

Meerjarenplan 2015-2018

Het jaarplan bevat concrete acties voor 2017. En in het Meerjarenplan 2015-2018 lees je wat de komende jaren de uitdagingen zijn en hoe Kennisnet het onderwijs ondersteunt om ict te laten werken voor het onderwijs.

Bij het opstellen van het jaarplan en de invulling van de activiteiten is verder gekeken naar de samenhang met activiteiten in het Doorbraakproject Onderwijs en ICT, het programma Slimmer Leren met ICT en het programma Leerling2020. Zo sluiten we maximaal aan bij de behoeften van het onderwijs.

Downloads

Deel Zo laat Kennisnet ict werken voor het onderwijs in 2017

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug