Om directies van basisscholen hierbij te helpen is een informatiemap samengesteld. In deze map is een tiental thema's als informatiekaart uitgewerkt, die onderwijs en ict verenigen. Elk voorbeeld kan worden gebruikt als richtlijn voor het eigen schoolplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de SMART-methodiek.

Informatiekaarten

De informatiekaarten kun je hieronder bekijken of downloaden. Bovendien bevat elke informatiekaart een voorbeeld van een SMART uitgewerkte doelstelling.

Stappenplan ict-doelen

Om samen met jouw team te komen tot het formuleren van ict-doelen in jullie schoolplan, heeft Kennisnet een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan spelen 'Vier in balans' en de Visieversneller een belangrijke rol. 

Downloads

Deel Zo integreer je ict in je schoolplan voor po

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug