Scholen maken steeds meer gebruik van ict, zoals administratiesystemen in de cloud, en bij het inzetten van digitale leermiddelen. Als gevolg daarvan verspreiden ze gegevens vaker digitaal en slaan ze deze ook vaker op buiten de school. Met adaptieve leermiddelen kunnen scholen onderwijs op maat mogelijk maken, maar zonder het verzamelen van gegevens gaat dat niet. Door het toenemend gebruik van ict wordt het dan ook steeds belangrijker zorgvuldig om te gaan met data.

De publicatie 'Omgaan met data in het onderwijs' maakt onder meer duidelijk hoe ict-gebruik leidt tot een groeiende dataverzameling © Kennisnet / De Argumentenfabriek

Risico's

Hoewel scholen met gezond verstand te werk gaan, missen zij vaak de expertise om privacy en de beveiliging van data goed te organiseren. Hierdoor lopen zij risico's. Incidenten die daardoor ontstaan, halen regelmatig de media. Denk aan scholen die leerlinggegevens delen met educatieve uitgeverijen, zonder medeweten van ouders.

Inzicht en overzicht

Met onze brochure 'Omgaan met data in het onderwijs' ondersteunen we schoolbestuurders bij het maken van ict-beleid dat past bij recente technologische ontwikkelingen. Het biedt inzicht en overzicht, zodat u als schoolbestuurder de regie kunt nemen en op verantwoorde wijze kunt omgaan met data. De brochure bevat informatiekaarten en visualisaties die antwoord geven op de vragen:

Downloads

Deel Zo gaat u verantwoord om met data in het onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug