Oefenweb is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam en biedt onder andere de adaptieve oefenprogramma's Rekentuin en Taalzee aan. Het komt voort uit het promotieonderzoek van Marthe Straatemeier, binnen de programmagroep Psychologische Methodenleer onder leiding van professor Han van der Maas.

Kennisnet-experts Frans Schouwenburg (onderwijsvernieuwing met ict) en Michael van Wetering (innovatie met ict en ict-infrastructuur) bespreken met Straatemeier onder meer hoe adaptieve oefenomgevingen als Rekentuin scholen kunnen helpen als volgsysteem voor het meten van het niveau van leerlingen.

Marthe Straatemeier is directeur van Oefenweb, het bedrijf dat adaptieve oefenprogramma’s Rekentuin en Taalzee aanbiedt © Frans Schouwenburg

Diversiteit enorm

Wat volgens haar direct opvalt is dat de diversiteit in niveau binnen een groep leerlingen enorm is. Zo zit 20 procent van de leerlingen op het niveau van twee groepen hoger en een vergelijkbare groep heeft het niveau van twee groepen lager. Hoe kan een leraar omgaan met zulke niveauverschillen? Differentiatie op drie niveaus volstaat daarbij niet.

Geven dashboards inzicht en regie op het leerproces?

Bij het gebruik van meerdere digitale leermiddelen, oefenomgevingen en apps is het voor leraren steeds lastiger overzicht te houden over de groep. Marthe vertelt over de stappen die samenwerkende marktpartijen zetten om tot dashboards te komen, die dat overzicht bieden. Dit is volgens haar zeker niet eenvoudig te realiseren omdat de koppeling moet worden gemaakt tussen het niveau van de leerling in het leermiddel en de leerdoelen die behaald moeten worden.

Maken adaptieve oefenomgevingen toetsen overbodig?

Cito heeft een minderheidsbelang in Oefenweb en is een uitgelezen gesprekspartner om de koppeling te leggen tussen oefening, beheersingsniveau en het beoordelen of leerdoelen gehaald zijn.

Straatemeier verwacht dat dankzij adaptieve oefenomgevingen en leermaterialen, die voortdurend formatief toetsen, de toetsfrequentie omlaag kan. Voor het formeel vaststellen van het niveau van een leerling blijven summatieve toetsen (voorlopig) volgens haar nog wel wenselijk.

Beluister hier de podcast of abonneer je via iTunes op de Kennisnet podcasts.

Deel Zijn adaptieve oefenomgevingen hét instrument voor school?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug