Het Ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie zijn de initiatiefnemers van de Kennisrotonde. Secretaris Veronique van der Perk: "De op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde antwoorden die wij geven, helpen leerkrachten en docenten bij keuzes waar ze soms dagelijks voor staan."

Antwoord direct toepasbaar

Concreet voorbeeld: ouders melden hun tweeling aan op een basisschool. Ze vragen zich af wat voor de ontwikkeling beter is: de kinderen in aparte klassen of juist niet? Een mooie aanleiding voor de schooldirecteur om op zoek te gaan naar wetenschappelijk onderzoek naar dit thema. Van der Perk: "Dat is niet alleen kostbaar, omdat veel onderzoek alleen via een betaalmuur beschikbaar is, het is bovendien nogal tijdrovend. Het is dus een perfecte vraag voor de Kennisrotonde."

Het antwoord dat de vragensteller krijgt is helder, bondig, wetenschappelijk onderbouwd en direct toepasbaar. Vooralsnog gaan de meeste vragen over het primair onderwijs: de helft van de 250. Dertig procent gaat over het voorgezet onderwijs en twintig procent over het mbo. 

Wetenschappelijke kennis vertalen naar de onderwijspraktijk: dat doet de Kennisrotonde.
Wetenschappelijke kennis vertalen naar de onderwijspraktijk: dat doet de Kennisrotonde. © Rodney Kersten / Kennisnet

Toegevoegde waarde

Van der Perk vindt het belangrijk dat de onderwijspraktijk kennis kan gebruiken: "Er gaat veel geld naar onderzoek en het is ontzettend jammer als onderzoeksresultaten niet verder komen dan wetenschappelijke tijdschriften. Het mooie van de Kennisrotonde is dat wij deze kennis heel gericht toegankelijk maken op basis van praktijkvragen. Dat vergroot de toegevoegde waarde van wetenschappelijke bevindingen die via deze vragen hun weg vinden naar de werkvloer."

Kennismakelaars en antwoordspecialisten

De manier waarop de Kennisrotonde werkt is eenvoudig. "Onderwijsprofessionals kunnen via een online formulier hun vraag stellen", legt Van der Perk uit. "Vervolgens krijgen ze een telefoontje van een van onze kennismakelaars die aanvullende informatie ophaalt. Kennismakelaars zijn bijvoorbeeld onderwijsonderzoekers, onderwijsadviseurs en beleidsmakers van onderwijsinstellingen. Ze zijn speciaal getraind om in samenspraak met de vraagsteller vast te stellen welke kennis nodig is voor beantwoording van de (praktijk)vraag. Daarna wordt de vraag uitgezet, niet alleen bij de rest van de kennismakelaars, maar ook bij antwoordspecialisten. Inmiddels hebben zich zo'n tachtig mensen hiervoor aangemeld."

Cyberpesten

Stel dat er een vraag binnenkomt waarvoor geen wetenschappelijk antwoord voorhanden is? "Dat komt inderdaad voor. Denk aan vragen over cyberpesten of over de effecten van programmeeronderwijs. Daarover is nu nog weinig bekend. Zelf hebben we beperkt budget voor onderzoek, maar we kijken wel of er een koppeling mogelijk is met de programmering van ander onderzoek binnen het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek," aldus Van der Perk. 

"Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we binnen de Kennisrotonde meer ruimte hebben om vaker snel onderzoek te kunnen uitzetten op basis van vragen uit de praktijk. Dat levert kennis op waar de onderwijspraktijk letterlijk op antwoord wacht om in de praktijk te benutten."

Onderzoeksconferentie

Veronique van der Perk was spreker op de Onderzoeksconferentie 2017 van Kennisnet waar zij dit onderwerp verder toelichtte.

Deel Wetenschappelijke kennis toegankelijk door de Kennisrotonde

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug