In dit nummer van 4W staan de volgende artikelen:

Effectieve computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein

Vergelijkend onderzoek van computerapplicaties op basis van het domein (bijvoorbeeld applicaties voor rekenen) levert geen aantoonbare leereffecten op. Vergelijking van applicaties gebaseerd op hóe deze applicaties de leerling ondersteunen (los van het domein) levert wél aantoonbare leereffecten op. Dan blijkt dat de volgende ondersteuningsprincipes effectief zijn:

Waarom leren leerlingen meer van animaties met pauzes?

Leerlingen leren meer van animaties en instructievideo's als deze zijn opgedeeld in stukjes (segmenten), die met korte pauzes ertussen worden aangeboden. Dit heet het segmentatie-effect. Voor het segmentatie-effect zijn twee verklaringen:

Ontluikende geletterdheid stimuleren met digitale prentenboeken: 22 verschillen tussen kleuters

Of kleuters met een achterstand in ontluikende geletterdheid profijt hebben van een interventie met digitale prentenboeken hangt af van hun genetisch bepaalde dopaminehuishouding. Dragers van de lange variant van het d4-gen - kinderen met in aanleg een minder efficiënte dopaminehuishouding - blijken heel gevoelig te zijn voor een dergelijke interventie en maken grote vorderingen op de kleutertest met ontluikende leesvaardigheden. Dit betreft een derde van de kleuters. Voor twee derde van de kinderen die dit genetische kenmerk niet hebben, heeft de interventie geen extra effect naast het normale voorlezen, thuis en op school. Overigens kan het geen kwaad om deze kinderen digitale boeken te laten lezen; er zijn evenmin negatieve effecten gevonden. Het onderzoek bevestigt dat effecten van interventies pas zichtbaar worden als we onderscheid maken tussen interventiegevoelige en minder interventiegevoelige kinderen.

Downloads

Deel Weten wat werkt en waarom - 4W 2014, nummer 3

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug