In dit nummer van 4W staan de volgende artikelen:

Kunnen rekenen op je brein

Iedereen wordt geboren met een systeem dat heel grof aantallen kan bepalen (ANS, Approximate Number System). Bij kinderen met een zwak ontwikkeld ANS treden later eerder rekenproblemen op. Bij deze kinderen is de neurale basis van het ANS (IPS) kleiner en minder actief dan bij leeftijdgenoten met normale rekenvaardigheden. Oefenen helpt: bij specifieke training in het vergelijken van aantallen treedt een normalisatie op van de hersenactiviteit, met positieve gevolgen voor de rekenvaardigheden. Elektronische stimulatie, gericht op het verhogen van de plasticiteit van de IPS, versterkt en verlengt dit effect. Dit is onderzocht bij volwassenen; vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze stimulatie ook effectief is bij kinderen.

Serious games in de militaire beroepsvoorbereiding

Met een videogame of simulatie kunnen leerlingen vaardigheden trainen in situaties die in het echt niet voor leerdoeleinden beschikbaar zijn. Didactische inbedding van het gamen is essentieel voor effectief leren; ongestuurde ontdekking levert nagenoeg geen rendement op. Wezenlijke didactische kenmerken van serious games zijn: reflectie en directe feedback gericht op duiding van de ervaringen; veel herhaling en variatie in oefensituaties; oefensituaties met 'cues' die realistisch en noodzakelijk zijn voor leren. Serious games zijn dan efficiënte middelen om complexe vaardigheden te trainen zoals adaptiviteit: het snel kunnen inschatten van verschillende situaties en vervolgens situationeel besluiten hoe te handelen. Leerlingen die getraind hebben met een serious game, ontwikkelen een sterker probleemoplossend vermogen, een meer professionele attitude en sterkere besluitvormingscompetenties dan leerlingen die niet op deze wijze hebben getraind. De ontwikkeling van een doordachte serious game vereist specifieke expertise en kost tijd en geld.

Digitale toetsen: waar moet je op letten?

Het digitaliseren van een papieren toets heeft geen effect op de betrouwbaarheid van de toets. De betrouwbaarheid van een toets - digitaal én op papier - hangt af van de inhoud en van het ontwerp van de toetsvragen. Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de vormgeving van digitaal leermateriaal vormen geen blauwdruk voor de opmaak van digitale toetsen, omdat leren en toetsen wezenlijk van elkaar verschillen. Toevoegen van multimedia is alleen zinvol onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld als het doel van de toets is te bepalen of leerlingen in staat zijn in een complexe situatie informatie te schiften.

Downloads

Deel Weten wat werkt en waarom - 4W 2014, nummer 1

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug