In dit nummer van 4W staan de volgende artikelen:

Plannen en schrijven met een elektronische outline-tool

Schrijven is een complexe cognitieve activiteit die kan worden verbeterd door gebruik te maken van een planningsstrategie, zoals de outlinestrategie, waarbij de schrijver begint met het opstellen van een tekstplan, ofwel een outline. Ter ondersteuning van deze planningsstrategie kunnen leerlingen gebaat zijn bij een elektronische outline-tool die beschikbaar is in MS® Word en andere tekstverwerkers. Het maken van een tekstplan is vooral effectief wanneer leerlingen vooraf nog niet zo goed weten waarover zij gaan schrijven: het helpt hen dus zowel met het genereren als het structureren van ideeën. De outline-functie is vooral effectief (betere teksten) en efficiënt (minder belasting tijdens het schrijven) wanneer deze herhaaldelijk wordt gebruikt.

Effectief leren van multimediale leerbronnen

Om informatie effectief te kunnen verwerken en duurzaam op te slaan moet deze op een manier aangeboden worden die aansluit bij de werking van het geheugen. Effectieve multimediale leerbronnen zorgen er dus voor dat het werkgeheugen niet overbelast raakt, door (a) de aandacht van de leerling te richten, (b) de complexiteit van het materiaal te verkleinen, (c) ondersteuning te bieden, (d) irrelevante informatie weg te houden en (e) een beroep te doen op zowel het visuele als het auditieve systeem. Effectieve multimediale leerbronnen stellen leerlingen vervolgens in staat het leermateriaal diep te verwerken. Dit houdt in dat de leerling (kennis)schema's (re)construeert en automatiseert. Multimediale leerbronnen bevorderen dit met respectievelijk gevarieerde leertaken en ondersteunende informatie, en procedurele informatie en deeltaakoefeningen. De aansturing van deze leerprocessen ligt vaak bij de leraar of bij het gepersonaliseerde systeem. Om meer controle bij de leerling te leggen (zelfsturend leren) kan deze het beste geleidelijk worden overgedragen, via gedeelde controle en het gebruik van elektronische ontwikkelportfolio's.

Downloads

Deel Weten wat werkt en waarom - 4W 2013, nummer 4

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug