In dit nummer van 4W staan de volgende artikelen:

Synchroon coachen van leraren in opleiding

Ervaren leraren/coaches kunnen een leraar in opleiding veel leren over de uitoefening van het vak. Dat werkt het beste als zij direct tijdens de les feedback kunnen geven op diens gedrag en handelen. Deze begeleidingsmethodiek heet synchroon coachen en is dankzij de technologie (een oortje) eenvoudig en discreet inzetbaar. Wil de leraar in opleiding werkelijk uit de voeten kunnen met de geboden feedbackboodschappen dan moeten deze het liefst kort en specifiek, correctief en vooral voorgestructureerd zijn. Leraren in opleiding laten al na vier sessies een gedragsverandering zien: zij scheppen een beter klimaat, gaan beter met de leerlingen om en hebben meer overwicht.

Knopvaardig ≠ digitaal geletterd

Doelmatig en doeltreffend omgaan met ict - om van en mee te leren - gaat niet vanzelf. Dat geldt ook voor jongeren die opgegroeid zijn met ict. Zij gebruiken computerapplicaties, internet en sociale media vooral oppervlakkig en utilitair. Computerprogramma's stellen ons in staat om gelijktijdig meerdere taken uit te voeren (multitasken), maar onze hersenen - ook die van digitale autochtonen - zijn daar niet op gebouwd. Wie probeert te multitasken maakt fouten: het is nadelig voor het leren en de leerprestaties. De huidige generatie leraren in opleiding (met veel ervaring in het persoonlijk gebruik van ict) beschikt niet zondermeer over de didactische bekwaamheid die nodig is voor gebruik van ict-toepassingen in het onderwijs.

Opbrengstgericht werken met het digitale leerlingvolgsysteem

Complexe analyses van leerlingprestaties op gestandaardiseerde toetsen geven informatie over prestaties van leerlingen, groepen, leraren en scholen. Met behulp hiervan is het onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, waardoor prestaties kunnen worden gemaximaliseerd (opbrengstgericht werken). Software voor digitale analyse van leerlingprestaties maakt deze complexe analyses mogelijk, waarbij de grafische weergave ondersteunend werkt voor de interpretatie van de analyses. Het gebruik van het leerlingvolgsysteem als onderdeel van opbrengstgericht werken is alleen succesvol wanneer alle kerncomponenten van opbrengstgericht werken in samenhang en in teamverband worden gedragen en aangepakt; alleen wanneer een schoolteam als geheel opbrengstgericht wil werken zal de inzet van het leerlingvolgsysteem maximale impact hebben.

Wat maakt een ict-beleidsplan zo effectief?

Succesvolle ict-scholen beschikken over een gezamenlijk en breedgedragen ict-beleidsplan. Effectieve ict-beleidsplannen zijn die plannen waarbij docenten betrokken zijn bij het tot stand komen en het bepalen van de inhoud. Deze plannen geven docenten handvatten over hoe ze ict dienen te integreren in de klas. Goede ict-beleidsplannen vertrekken steeds vanuit een schoolvisie op onderwijs. De vraag 'wat betekent goed onderwijs voor onze school?' gaat dus steeds vooraf aan de vraag 'wat betekent ict-integratie voor onze school?' Het proces van ict-beleidsplanontwikkeling is veel belangrijker dan het hebben van het document op zich. Ict-beleidsplanontwikkeling is een cyclisch proces. Een ict-beleidsplan dient op geregelde tijdstippen aangepast en bijgestuurd te worden.

Downloads

Deel Weten wat werkt en waarom - 4W 2013, nummer 1

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug