'Toekomstgericht onderwijs' houdt onder meer in dat je leerlingen digitale vaardigheden bijbrengt. Om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen, moeten kinderen voorbereid zijn op nieuwe technologieën en met nieuwe technologieën. Daar ligt de taak van scholen.

Tot nu toe was het aan scholen zelf in welke mate ze digitale vaardigheden in hun onderwijs integreerden. Vaak gebeurde dat op projectbasis. Er is echter een kans dat dit gaat veranderen. Digitale vaardigheden gaan misschien tot de kern van het curriculum behoren. Kennisnet krijgt steeds meer vragen van schoolbesturen hoe ze een stap verder kunnen zetten met digitale vaardigheden. Daarmee helpen we ze onder meer met voorbeelden van scholen die digitale geletterdheid een structurele plek geven in hun onderwijs.

Model digitale geletterdheid

De 4 digitale vaardigheden maken deel uit van de 21e eeuwse vaardigheden; een set aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te kunnen leven, leren en werken in de 21e eeuw. In maart 2016 is het vernieuwde model door SLO en Kennisnet gelanceerd. In aanvulling op dat model is er ook een model voor digitale geletterdheid gemaakt.

Het model voor digitale geletterdheid is ontwikkeld in aanvulling op het model van de 21e eeuwse vaardigheden © SLO / Kennisnet

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is de combinatie van 4 digitale vaardigheden:

1. Ict-(basis)vaardigheden

2. Computational thinking


Het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ict-technieken en -gereedschappen.

3. Mediawijsheid

Mediawijsheid omvat de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media. Deze zijn onderverdeeld in:

4. Informatievaardigheden


Het kunnen signaleren en analyseren van een informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie. Dit bestaat uit de volgende stappen:

 1. Definiëren van het probleem.
 2. Zoeken naar bronnen en informatie.
 3. Selecteren van bronnen en informatie.
 4. Verwerken van informatie.
 5. Presenteren van informatie.

Op de website van SLO worden deze vaardigheden verder uitgediept. Bekijk ook de online workshop over informatievaardigheden.

Alvast aan de slag

Als school kun je al een begin maken met het integreren van digitale geletterdheid in je onderwijs. De besturen die deze stap zetten, doen dat soms door vooral in te zetten op programmeren. Of alleen op mediawijsheid. Maar idealiter brengt een digitaal geletterde school samenhang aan in alle digitale vaardigheden.

Voor schoolbestuurders en schoolleiders hebben we inspirerende voorbeelden op een rijtje gezet van scholen uit het po en vo. Die geven elk op hun eigen wijze een structurele plek aan digitale geletterdheid.

We bieden verder de 'Checklist digitale geletterdheid in het onderwijs' en een 'Stappenplan digitale geletterdheid voor het po', waarmee je als school een start kunt maken.

Downloads

Deel Werken aan digitale geletterdheid? Zo doe je dat

Delen
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • E-mail
 • Terug