Alle 38 scholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) deden begin dit jaar mee aan het onderzoek Weet waar je staat. Klaas Aalbers was verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, als programmamanager ict bij SCOH. "We hebben het onderzoek in korte tijd uitgevoerd", vertelt hij. "Uiteindelijk heeft meer dan de helft van alle leraren binnen onze stichting de vragenlijst ingevuld."

De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) wil een volgende stap zetten op het gebied van ict. Daarom deden de aangesloten scholen mee aan het onderzoek 'Weet waar je staat'. © Lesley Kooman

De reden om mee te doen aan het onderzoek was dat SCOH het belangrijk vindt om een volgende stap te zetten op het gebied van ict. "Om ict kun je niet meer heen", zegt hij. "De ontwikkelingen gaan heel snel. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen voldoende bagage mee te geven om te kunnen functioneren in de digitale samenleving."

Resultaten zijn praktisch bruikbaar

De resultaten van 'Weet waar je staat' zijn praktisch bruikbaar voor de stichting, laat Aalbers weten. "Je moet het zien als een ict-foto van de school. Dankzij het onderzoek weten we nu dat voor de meeste scholen binnen onze stichting geldt dat we op ict-gebied vergelijkbaar zijn met de gemiddelde school in Nederland."

Als een van de interessante inzichten die het onderzoek opleverde, noemt Aalbers de duidelijke relatie die bestaat tussen het didactisch repertoire van een leraar en de mate waarin ict in de lessen werd ingezet. "Je kunt een digibord gebruiken als een veredeld krijtbord of er meer mee doen", legt Aalbers uit. "Leraren die goed kunnen switchen tussen bijvoorbeeld coöperatief en directief lesgeven, blijken ict gemakkelijker te integreren in hun lessen. Daaruit concluderen wij dat het belangrijk is om naar de docent zelf te kijken en niet zonder meer ict-toepassingen aan het onderwijs toe te voegen."

Ict als speerpunt in de strategische agenda

Ict is door het bestuur van SCOH als speerpunt opgenomen in de strategische agenda 2018. Dit betekent dat de stichting alle aangesloten scholen vraagt op schoolniveau ict-beleid te ontwikkelen. "Het bestuur stelt zich daarbij inhoudelijk ondersteunend op, niet sturend. We attenderen de scholen op de mogelijkheden die er zijn, maar laten hen zelf inhoudelijk invulling geven aan hun beleid." Ict-beheer en infrastructuur worden centraal geregeld, net als het profiel leerkrachtvaardigheden. Verder stimuleert het bestuur de scholen vooral om na te denken over de volgende stap en daar met elkaar over in gesprek te gaan.

 

 

Deel ‘Weet waar je staat’ maakte bij SCOH van ict een speerpunt

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug