Voordat we dieper ingaan op de het privacyreglement, is het goed om te weten wat de AVG doet:

Maar hoe een school de AVG regelt, dat is aan het schoolbestuur (bevoegd gezag). Met dit in het achterhoofd hebben veel scholen een IBP-beleid opgesteld, of hun bestaande beleid aangepast zodat ze aan de AVG voldoen. Maar betekent dit ook dat iedereen weet wat zijn/haar rol is? Weet iedereen op school wat er in het IBP-beleid staat en wat de praktische uitwerking daarvan is? Weten leerlingen en ouders wat er precies geregeld is rond hun privacy? Precies dit is waarom een privacyreglement belangrijk is; het sluitstuk van goed IBP-beleid. 

In een privacyreglement staan regels over hoe medewerkers en leerlingen met privacy om moeten gaan. © Etienne Oldeman / Kennisnet

Informeren en transparantie

Een privacyreglement is op grond van de AVG niet verplicht. Het is wel een praktische en handige manier om vast te leggen wat het schoolbestuur, medewerkers, leerlingen en hun ouders van elkaar kunnen verwachten. Het reglement legt uit hoe de school aan de AVG voldoet. De AVG stelt namelijk dat:

  1. een verwerkingsverantwoordelijke moet de betrokkenen informeren over hun rechten
  2. de verwerkingsverantwoordelijke moet transparant zijn over welke persoonsgegevens zij van de betrokkene verwerkt
  3. het schoolbestuur moet duidelijk maken met welk doel zij persoonsgegevens gebruikt
  4. de school moet betrokkenen informeren over hun rechten en verplichtingen

Het privacyreglement is een logische plek om dit vast te leggen.

Het privacyreglement

Het bevoegd gezag geeft in het privacyreglement informatie over wat zij moet en kan regelen op het gebied van privacy. Maar dat is niet alles: in het privacyreglement worden ook regels vastgesteld voor de medewerkers én leerlingen met betrekking tot privacy. Hoe moeten zij zelf bijvoorbeeld omgaan met persoonsgegevens en beveiliging? En waar moeten zij zich melden bij vragen of klachten?

Binnen het privacyreglement staan daarom de opgestelde regels die gelden. Op die manier wordt voorkomen dat iedereen onbewust of onbekwaam de verkeerde keuzes maakt.

Het concept privacyreglement van Kennisnet

Kennisnet heeft samen met de sectorraden een model privacyreglement opgesteld wat door scholen gebruikt kan worden. Dit reglement kan geheel worden gekopieerd, met de naam van het schoolbestuur daarin verwerkt, maar het kan ook worden gebruikt als basis om een eigen reglement op te stellen.

Dit reglement is aangepast aan de AVG, en sluit aan bij andere privacyreglementen die in andere onderwijssectoren worden gebruikt. Bent u op zoek naar een privacyreglement? Gebruik dan dit model, of laat u door dit concept inspireren om een eigen tekst te maken.

Aanpak IBP

Het privacyreglement maakt onderdeel uit van de Aanpak IBP; het praktische stappenplan dat scholen helpt met het organiseren van IBP.

Bekijk het nieuwe privacyreglement.

Deel Wees transparant over IBP-beleid, maak een privacyreglement

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail
  • Terug