Mediawijzer.net houdt elk jaar de Week van de Mediawijsheid en nodigt leraren en docenten uit om in de klas aandacht te besteden aan mediawijsheid.

Veel klassen spelen MediaMasters, en volgens leraren is dat een goede manier om op school aan de slag te gaan met het thema. Lees daarover meer in ons verhaal waarin leraren hun ervaringen met MediaMasters delen.

Maar je kunt op allerlei manieren aan de slag met mediawijsheid. Meld je klas bijvoorbeeld aan voor MediaMasters Club en je krijgt het hele jaar mediawijze opdrachten. Of ga aan de slag met deze hulpmiddelen van Kennisnet.

1. Workshop mediawijsheid voor leraren

Veel scholen vragen zich af hoe zij digitale geletterdheid kunnen integreren in het onderwijs. Mediawijsheid is één van de 4 componenten van digitale geletterdheid. De online workshop Mediawijsheid van Kennisnet maakt leraren bewust van wat mediawijsheid en beeldgeletterdheid zijn en hoe zij hiermee in de klas aan de slag kunnen.

2. Sociale media in het speciaal onderwijs

'Sociale media in het speciaal onderwijs' is een boek met 15 inspirerende portretten van leraren die in de les op een creatieve manier aandacht besteden aan sociale media en mediawijsheid. Het boek is ook interessant voor het regulier onderwijs.

3. Bekijk de leerlijnen mediawijsheid voor het mbo

Wil je met mediawijsheid aan de slag in het mbo? Of zoek je inspiratie om zelf een leerlijn voor het mbo te ontwikkelen waarin mediawijsheid aan bod komt? Bekijk dan de 10 mediawijze leerlijnen die mbo-docenten hebben ontwikkeld.

4. Monitor Jeugd en Media

Dit rapport brengt in beeld hoe jongeren media inzetten voor school en hobby's, vooral digitale media als tablets, smartphones en laptops. De uitkomsten zijn representatief voor Nederlandse jongeren van 10 tot en met 18 jaar.

5. Mediawijsheid op de basisschool

Het boek Mediawijsheid op de basisschool portretteert 21 leerkrachten die media gebruiken om hun lessen succesvol te verrijken.  

6. Mediawijsheid voor schoolbestuurders

We maakten ook een speciale brochure voor schoolbestuurders, naar aanleiding van vragen van bestuurders uit het basis- en voortgezet onderwijs. De brochure informeert schoolbesturen over het thema mediawijsheid en inspireert hen om er binnen de school of scholengroep mee aan de slag te gaan. Dat gebeurt aan de hand van ervaringen, stappenplannen en modellen.

7. Mediawijsheid over de grenzen

Hoe pakt men in Europa het media-onderwijs aan? Welke landen zijn koploper, wat doen zij om hun jeugd ‘mediawijs’ te maken, en wat kunnen wij daarvan leren? Het rapport Mediawijsheid over de grenzen behandelt het onderwijs in Finland, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland. Je kunt het onderaan dit artikel downloaden.

8. Aan de slag met computational thinking

Steeds meer Nederlandse scholen zijn bezig met programmeren. In het rapport 'Computational thinking in het Nederlandse onderwijs' van Kennisnet wordt voorzichtig de conclusie getrokken dat kinderen daar ook echt wat van leren. Sommige scholen willen programmeren in hun onderwijs integreren. De online workshop over computational thinking maakt leraren bewust en laat zien hoe zij met computational thinking aan de slag kunnen in de klas.

9. Aan de slag met informatievaardigheden 

Hoe leer je informatievaardigheden bij kinderen aan? Informatievaardigheden gaan over het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van online en offline informatiebronnen. De online workshop over informatievaardigheden maakt leraren bewust van wat deze vaardigheden zijn en hoe zij daarmee in de klas aan de slag kunnen.

Meer weten over mediawijsheid?

Bezoek het onderwerp mediawijsheid op mijnkindonline.nl en kennisnet.nl. Bekijk ook het competentiemodel voor mediawijsheid van Mediawijzer.net.

Deel 9 x zo kun je op school aan de slag met mediawijsheid

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug