Wil je als leraar zelf lesmateriaal maken en daar ook het auteursrecht op hebben? Dan is er een aantal punten waarmee je rekening moet houden. Maak hierover goede afspraken met je werkgever. 

Leraar staat voor de klas met eigen lesmateriaal. Kan hij daar auteursrecht op krijgen?
Wil je als leraar zelf lesmateriaal maken en daar ook het auteursrecht op hebben? Dan is er een aantal punten waarmee je rekening moet houden © Jos Lammers/Hollandse Hoogte

Afspraken met werkgever

Ontwikkel je lesmateriaal tijdens de uitoefening van je functie, dan ligt het auteursrecht automatisch bij de school. Ook als je dit bijvoorbeeld tijdens de pauze of thuis doet. Wil je zelf het auteursrecht krijgen? Maak dan vooraf duidelijke afspraken met je werkgever. Dat voorkomt discussie (en teleurstelling) achteraf. Laat deze afspraken ook door het bevoegd gezag van de school ondertekenen.

Auteursrecht of gebruiksrecht

Het is afhankelijk van de situatie welke afspraken je maakt. Je kunt afspreken dat het maken van het lesmateriaal niet onder je functie valt, zodat jij meteen zelf het auteursrecht krijgt. Maar je kunt ook afspreken dat de school het auteursrecht krijgt en dat jij een gebruiksrecht krijgt. Over wat dit gebruiksrecht precies inhoudt, moeten vooraf afspraken gemaakt worden. Je kunt ook afspreken dat de school het auteursrecht volledig overdraagt aan jou. In dat laatste geval moeten de afspraken worden overgedragen 'per akte'. Dit is een door beide partijen ondertekende overeenkomst.

Auteursrecht bij de school

Ben je in loondienst bij jouw school en is het de bedoeling dat het auteursrecht bij de school komt te liggen, dan hoef je in principe niets te regelen. Toch is het verstandig om deze afspraak vooraf wel op papier te zetten. Zo voorkom je vervelende discussies achteraf. Ook is het slim om af te spreken hoeveel tijd je aan het lesmateriaal mag besteden en welke onderwerpen je gaat behandelen.

Inbreuk op auteursrecht voorkomen

Maak je zelf lesmateriaal, voorkom dan ook dat je inbreuk maakt op het auteursrecht van iemand anders. Schrijf je zelf een geheel nieuw werk zonder andermans werk te gebruiken, dan is het risico hierop minimaal. Maar als je delen uit andere werken gebruikt of overneemt, moet je goed op de auteursrechten letten. Het is namelijk niet toegestaan om delen uit andermans werk in zijn geheel over te nemen en opnieuw uit te brengen als eigen werk. Citeren van korte delen ter verfraaiing is wel toegestaan. Maar doe dit altijd met bronvermelding.

Het lesmateriaal gebruiken

Denk verder vooraf goed na over het gebruik van je lesmateriaal, eventueel samen met de school. Ga je het alleen inzetten tijdens je eigen lessen of is het de bedoeling dat het gedeeld wordt met de sector, bijvoorbeeld via Wikiwijs? En als je je lesmateriaal wilt delen, welke licentie kies je dan?

Bekijk alle antwoorden op veelgestelde vragen

Dit is één van de artikelen in een reeks die Kennisnet tot stand brengt met de PO-Raad. Bekijk het overzicht van alle artikelen uit de serie 'Vraag & antwoord'.

Downloads

Deel Wat moet ik regelen als ik auteursrecht wil op mijn lesmateriaal?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug