Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn 2 belangrijke thema's in het onderwijs die een school moet regelen. Onderdeel van privacy is de beveiliging van persoonsgegevens. Beide begrippen staan naast elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. Daarom kiezen wij ervoor om IBP samen te voegen tot 1 thema voor scholen.

Leraar werkt op laptop met leerlinggegevens, het is belangrijk dat die gegevens goed worden beveiligd.
Op school worden steeds meer persoonsgegevens van leerlingen verzameld en verwerkt. Het is belangrijk om die gegevens goed te beveiligen © Anne Carolien Köhler

Er zijn 2 redenen waarom scholen hun informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde moeten hebben:

  1. Het onderwijs moet altijd door kunnen gaan.
  2. De privacy van leerlingen moet beschermd worden.

Informatiebeveiliging

Scholen worden steeds afhankelijker van informatie en ict. Nieuwe ontwikkelingen, zoals gepersonaliseerd leren, zorgen voor nieuwe bedreigingen en risico's. Denk bijvoorbeeld aan een toets of een les die niet door kan gaan omdat een bepaald systeem niet beschikbaar is. Informatiebeveiliging helpt scholen om passende maatregelen te treffen zodat het onderwijs altijd door kan blijven gaan.

Persoonsgegevens van leerlingen

Vooral rondom persoonsgegevens moeten scholen aan strakke wetgeving voldoen. Het is heel belangrijk dat scholen op de persoonsgegevens van leerlingen passen, omdat zij dat zelf nog niet kunnen. Helaas gebeurt dat nog niet op elke school. Scholen delen te vaak (digitaal) dossiers en persoonsgegevens met bijvoorbeeld hulpverleners en andere organisaties, zonder dat ouders daarvan op de hoogte zijn gesteld.

Lees hierover meer in het artikel 'Overtreedt jouw school de privacywet?'.

Aan de slag met IBP in het po en vo

Om scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) te helpen met het thema IBP heeft Kennisnet de aanpak IBP ontwikkeld. Deze aanpak geeft onder andere antwoord op vragen over hoe je omgaat met leerlinggegevens, hoe je zelf een risicoanalyse uitvoert en welke afspraken scholen moeten maken met leveranciers van digitaal leermateriaal. De aanpak bevat uitleg, voorbeelden en praktische hulpmiddelen die je daarbij helpen.

Bekijk de 'aanpak IBP'.

IBP in het mbo

Voor het mbo is via saMBO-ICT een uitgebreid framework beschikbaar. Dit 'Framework informatiebeveiliging en privacy' in het mbo bevat een uitgebreide set van documenten, variërend van normen, toetsingskaders, beleidsmodellen, bewerkersovereenkomsten tot handreikingen en best practices.

Je vindt het 'Framework informatiebeveiliging en privacy in het mbo' op de website van saMBO-ICT.

Bekijk alle antwoorden op veelgestelde vragen

Dit is één van de artikelen in een reeks die Kennisnet tot stand brengt met de PO-Raad. Bekijk het overzicht van alle artikelen uit de serie 'Vraag & antwoord'.

Deel Wat is informatiebeveiliging en privacy en hoe regel ik dit op school?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug