Een elektronische leeromgeving (elo, ook vaak digitale of virtuele leeromgeving genoemd) is een digitale omgeving. In deze omgeving kunnen zowel docent als leerling met elkaar werken en communiceren in het kader van het leerproces.

Wat is een elo? Een elo (elektronische leeromgeving) is soms alleen bedoeld voor bestandsuitwisseling. Andere elo's zijn geavanceerder in combinatie met een leerlingvolgsysteem en/of een administratie. Wat is een elo precies en wat zijn de voordelen?
Docent Kusters geeft klassen op verschillende scholen tegelijk wiskundeles via een videoverbinding © Roger Dohmen / Hollandse Hoogte

Definitie van elo

Een elo is het geheel van technologische voorzieningen (computer hardware en software, infrastructuur en netwerken van telecommunicatie) die via de digitale weg het leerproces, de communicatie ten behoeve van het leren en de organisatie van het leren ondersteunen (Droste, 2000).

Doel van een elo

Elo's worden met name ingezet voor:

Voordelen van een elo

Een elo biedt docenten en leerlingen verschillende voordelen:

Elo's en didactische scenario's

De manier waarop de inhoud in de elo wordt aangeboden en later getoetst, hangt af van het didactisch scenario dat een school wil volgen. Het hangt ook af van de gehanteerde onderwijskundige uitgangspunten:

In de verschillende scenario's worden andere leeractiviteiten verlangd. Ook worden andere opdrachten gegeven en het leerproces en de leeruitkomsten op een andere wijze geëvalueerd.

Software van elo's

De software van de meeste elo's is gebaseerd op een neutrale onderwijskundige visie en didactiek. Hierdoor is het op meerdere wijzen inzetbaar. Er zijn ook elo's specifiek voor een bepaalde vorm van leren, zoals samenwerkend leren of constructief leren.

Deel Wat is een elo?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug