Twee adviezen:

1. Wees als school zeer terughoudend in wat je als instelling nog zelf inricht of zelfs maar oplegt. Kies geschikte cloudplatforms voor samenwerking en communicatie, bijvoorbeeld Office 365 of Google Apps voor Educatie. Geef leerkrachten en leerlingen de ruimte hun eigen leer- en werkruimte verder in te richten met behulp van clouddiensten. Dit bespaart niet alleen veel kosten, maar bevordert ook creativiteit en initiatief binnen de instelling.

2. Bied weerstand aan ict'ers en leveranciers die om begrijpelijke redenen liever zelf hun 'winkel' hebben. Want daardoor geef je de regie uit handen. Vaak wordt daarbij gerefereerd aan grote technische en juridische risico's in de cloud. Maar er zijn voor de veelgebruikte platforms goede afspraken gemaakt over het respecteren van privacywetgeving. En technisch lopen de aanbieders ver voor op lokale of interne partijen.

Ruimte geven binnen duidelijke kaders

Cloudplatforms zijn inmiddels functioneel compleet (alles kan in de cloud). Opslag van gegevens is veilig geregeld op een centrale plek en met allerlei apparatuur toegankelijk. Je kunt dus altijd en overal bij de meest actuele gegevens. Daarnaast is de ict-markt nog altijd zeer dynamisch. Gebruik van de cloud houdt de school flexibel, omdat snel gewisseld kan worden van cloudplatform -indien dat wenselijk is. Er is geen sprake van desinvesteringen in eigen voorzieningen zoals voorheen.

Wat betekent cloudcomputing voor de ict-strategie?
Opslag van gegevens in de cloud gebeurt op een centrale plek en is met allerlei apparatuur toegankelijk © iStock

Afspraken over cloudplatforms

Natuurlijk is het van belang een aantal zaken goed af te spreken bij de brede inzet van cloudplatforms. Neem je verantwoordelijkheden als school bij het bieden van de ruimte aan leerlingen en medewerkers door:

Ruimte geven wil niet zeggen dat je geen kaders meer hanteert. Je kunt binnen de instelling of het bestuur afspraken maken over voorkeursplatformen, omdat samenwerking en communicatie effectiever is binnen een gezamenlijk gebruikt platform (het zogenoemde netwerkeffect). Maak dus afspraken over het vastleggen van resultaten en producten in steeds diversere cloudplatforms. De diverse blogberichten, online video's en andere resultaten vormen straks een gedistribueerd portfolio voor leerlingen.

Cloudcomputing: kans voor onderwijs

Binnen de juiste randvoorwaarden biedt cloudcomputing een enorme kans voor het onderwijs. Het 'meer doen met minder' ligt hier onder handbereik als je terughoudend bent in wat je oplegt en liberaal in wat je toestaat.

M.m.v. Hans Pronk

Deel Wat betekent cloudcomputing voor de ict-strategie?

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • E-mail
  • Terug